Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Olsztynek 2002.
Olsztynek 2007.

Stowarzyszenie działające na rzecz promocji i rozwoju Ziemi Olsztyneckiej, założone w 1995 r.

Siedziba

Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Historia

Stowarzyszenie zostało założone 1995 r. Od 1998 r. jej prezesem jest Bogumił Kuźniewski. Członkami Towarzystwa są ludzie zaangażowani w działalność społeczną i samorządową na terenie Olsztynka i regionu.

Cele

Podstawowym celem działania stowarzyszenia jest dążenie do wszechstronnego rozwoju miasta i gminy Olsztynek, m.in. poprzez:

 • popularyzację historii i tradycji regionu
 • propagowanie działań, mających na celu rozwój wartości historycznych i kulturowych
 • wspieranie powstających i istniejących organizacji pozarządowych
 • rozwijanie i utrzymywanie współpracy z byłymi mieszkańcami Olsztynka

Zarząd

Obecny skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka jest następujący:

 • Bogumił Kuźniewski – prezes
 • Andrzej Salwin – wiceprezes
 • Marta Żebrowska – sekretarz
 • Joanna Sowa-Sokal – skarbnik
 • Tomasz Kurs – członek
 • Eugeniusz Ziątek – członek
 • Anna Przywoźna – członek

Działalność

Realizując wytyczone cele członkowie Towarzystwa podejmują szereg działań, m.in.:

 • wyszukują, gromadzą i opracowują wszelkie informacje dotyczące historii Ziemi Olsztyneckiej
 • prowadzą działalność wydawniczą – publikują informatory, broszury, artykuły oraz książki, w tym m.in.:
  • Ryszarda Gruszkiewicza, Bogumiła Kuźniewskiego, Olsztynek w fotografii (1999)
  • Warmiacy i Mazurzy: życie codzienne ludności wiejskiej w I połowie XIX wieku, praca zbiorowa pod red. Bogumiła Kuźniewskiego (2002)
  • Bogumiła Kuźniewskiego, Olsztynek: miasto i gmina (2007)
 • organizują spotkania związane tematycznie z historią i dniem dzisiejszym Ziemi Olsztyneckiej
 • podejmują inicjatywy środowiskowe - pod opieką stowarzyszenia działał Młodzieżowy Klub Europejski założony przez Dorotę Czarzastą i Artura Kuźniewskiego, który dał możliwość realizacji swoich planów i marzeń kilkudziesięcioosobowej grupie młodych ludzi, dzięki klubowi nawiązali oni kontakty międzynarodowe i odbyli szereg wycieczek zagranicznych
 • biorą udział w różnych działaniach lokalnych, m.in. dzięki ich staraniom wyremontowano zabytkowe piwnice w zamku

Realizując różne zadania członkowie Towarzystwa współpracują z władzami gminy, innymi organizacjami i stowarzyszeniami, a także zakładami funkcjonującymi na terenie miasta i gminy. W 2002 r. Towarzystwo było jedną z instytucji - założycieli Fundacji "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej".

Bibliografia

 1. Czarzasta, Dorota: Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka na przełomie tysiąclecia / Danuta Czarzasta // „Albo”. - 2001, nr 1, s. 17.
 2. Katarzyński, Władysław: Kocham ziemię olsztynecką : stowarzyszenie interesujących ludzi / Władysław Katarzyński // „Gazeta Olsztyńska” - 2005, nr 245, dod. „Nasza Warmia”, nr 43, s. 10.
 3. Wywiad z ... Bogumiłem Kuźniewskim / Rozmowę przeprowadziły uczennice Zespołu Szkół w Olsztynku - Angela Malinowska, Sandra Meredyk, Anna Tanana // „Albo”. – 2009, nr 3, s. 7.

Zobacz też