Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Siedziba organizacji
Źródło: strona internetowa stowarzyszenia
Zarząd (od prawej): Danuta Niewęgłowska, Ewa Pyszniak, Jadwiga Piluk, Józef Stapel
Źródło: „Mitteilungsblatt” 2009, nr 3, s. 3.

Organizacja zrzeszająca ludność pochodzenia niemieckiego, działająca od 1991 r.

Informacje ogólne

Zarząd:

 • Ewa Pyszniak – przewodnicząca
 • Jadwiga Piluk – wiceprzewodnicząca
 • Józef Stapel – skarbnik
 • Danuta Niewęgłowska – sekretarz

Adres stowarzyszenia – Bartoszyce, ul. Hubalczyków 2

Historia

Stowarzyszenie powstało 8 maja 1991 r., zarejestrowane zostało 25 października 1991 r. Stowarzyszenie organizowali Heinz Chroscielewski, Ewa Dąbrowska i Anna Felczak oraz przedstawiciel Ziomkostwa Powiatu Bartoszyckiego Heinz Schulz. Organizacja należy do Związku Stowarzyszeń Ludności Niemieckiej w byłych Prusach Wschodnich od początku jego istnienia.
Funkcję przewodniczącej stowarzyszenia pełniły:

 • Anna Felczak (1991-1995)
 • Ewa Jakutowicz (1995-1997)
 • Izabela Mischke (Schulz) (1997-2009)

Działalność

Cele stowarzyszenia:

 • utrzymanie jedności kulturowej oraz więzów narodowych członków Stowarzyszenia, integracji całego środowiska mniejszości niemieckiej,
 • wyrażanie dążeń i osiągnięć mniejszości oraz występowanie na rzecz jego potrzeb społecznych, socjalnych kulturalnych wobec władz i instytucji państwowych i samorządowych,
 • reprezentowanie członków Stowarzyszenia przed władzami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz podobnymi stowarzyszeniami działającymi w kraju i za granicą,
 • tworzenie podstaw lepszego, wzajemnego zrozumienia i współpracy między narodem polskim i niemieckim,
 • propagowanie języka i kultury niemieckiej,
 • pomoc charytatywna[1]

Stowarzyszenie działa na rzecz popularyzacji kultury i sztuki niemieckiej oraz kultywowania mowy, tradycji i obrzędów mniejszości niemieckiej. Organizuje spotkania członków mniejszości (spotkania przedświąteczne, warsztaty rękodzieła i kulinarne, wycieczki), kursy językowe, seminaria, konferencje. Organizacja opiekuje się również lokalnymi cmentarzami, współpracuje z organizacjami niemieckimi i pośredniczy w akcjach pomocy społecznej.
Przy stowarzyszeniu działa Zespół Tańca Regionalnego Mniejszości Niemieckiej „Saga”.

Bibliografia

 1. Pyszniak, Ewa: Diese Arbeit interessiert mich einfach / Ewa Pyszniak ; rozm. JP // „Mitteilungsblatt”. – 2009, nr 3, s. 3.
 2. Mischke, Izabela: Ciągle przychodzą do nas nowi = Die Neuen kommen immer wieder zu uns / Izabela Mischke ; rozm. Lech Kryszałowicz ; fot. Julia Klabuhn. – Il. // „Mitteilungsblatt”. – 2007, nr 4, s. 5-6.
 3. Miroński, Tomasz: Minęło już piętnaście lat... : jubileusz mniejszości niemieckiej / Tomasz Miroński // „Gazeta Olsztyńska”. – 2006, nr 234, dod. „Goniec Bartoszycki”, nr 40, s. 5.
 4. Nadolna, Ewa: Kultywują tradycję niemiecką : już 12 lat... / Ewa Nadolna // „Gazeta Olsztyńska”. – 2003, nr 148, dod. „Goniec Bartoszycki”, nr 26, s. 7.
 5. TiTa: Dwa jubileusze w stowarzyszeniu : nowy zarząd / TiTa // „Gazeta Olsztyńska”. – 2001, nr 93, dod. „Goniec Bartoszycki”, nr 16, s. 6.

Przypisy

Zobacz też