Włodzimierz Sebastyański

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Bibliotekarz, pracownik Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej i Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Biografia

Włodzimierz Józef Sebastyański jest absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Ukończył Studia Podyplomowe z Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim, Studia Podyplomowe z zakresu Unii Europejskiej i Współpracy Transgranicznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a także Studia Podyplomowe z Zarządzania i Marketingu w Oświacie oraz Studium Pedagogiczne dla Nauczycieli. W 1999 r. w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki.

Działalność

Podjął pracę w Bibliotece ART w 1987 r., obejmując stanowisko kierownika Pracowni Reprograficznej (1987-1988), a następnie zastępcy dyrektora Biblioteki (1988-1991). Od 1988 r., jako pracownik Oddziału Administracyjno-Technicznego, nadzorował budowę nowej siedziby Biblioteki Głównej ART (1988-2000), a po utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, nowego gmachu Biblioteki UWM (2001-2007). Obecnie jest administratorem budynku Biblioteki UWM.

Przynależność do organizacji

Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie (1997-2002), wiceprzewodniczącego Zarządu Miejskiego SBP w Olsztynie, a także członka Zarządu Głównego SBP w Warszawie (1997-2001).

Odznaczenia

  • Medal za Zasługi dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1993)
  • Honorowa Odznaka Akademii Rolniczo-Technicznej (1995)
  • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (2002)
  • Srebrny Krzyż Zasługi (2004)

Nagrody i wyróżnienia

  • Srebrny Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu i bibliotek akademickich w Olsztynie (2011)

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 84.