Wacław Gołowicz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Z archiwum MBP w Mrągowie
Tablica poświęcona osobie patrona biblioteki, wmurowana w 1984 r.
Fot. Biblioteka Publiczna w Mrągowie
Tablica dokumentująca pierwsze spotkania autorskie w latach 40-tych.
Fot. Biblioteka Miejska w Mrągowie
Wacław Gołowicz z nowym pracownikiem biblioteki w 1966 r.
Źródło: Z archiwum WBP w Olsztynie

(1919-1983) - bibliotekarz, działacz społeczny, organizator bibliotekarstwa na Warmii i Mazurach, wieloletni dyrektor Biblioteki Publicznej w Mrągowie

Biografia

Urodził się 20 października 1918 r. we wsi Rzechowo Wielkie koło Makowa Mazowieckiego. Jako dwudziestolatek brał udział w Kampanii Wrześniowej. Od 1949 r. pracował na Warmii i Mazurach. Zmarł wieku 64 lat, 18 marca 1983 r.

Działalność

Od 1949 r. pracował w filii Urzędu Gminy Bisztynek w Grzędzie. W tym samym roku został kierownikiem punktu bibliotecznego, a następnie Biblioteki Gminnej w Bisztynku. W 1950 r. został wytypowany na kurs dla kierowników bibliotek powiatowych w Jarocinie. Po jego ukończeniu, 1 września 1950 r. objął kierownictwo w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Mrągowie. Na tym stanowisku pracował dwadzieścia dziewięć lat, aż do przejścia na emeryturę w 1980 r. Od 1975 r. pełnił w tej instytucji funkcję dyrektora. W polu jego zainteresowań pozostawały: literatura regionalna, dokumenty życia społecznego, organizacja bibliotek i dokumentacja ich pracy, a także popularyzacja zbiorów. W połowie lat 50-tych zrodziła się u Wacława Gołowicza pasja fotografowania, która przyniosła kierowanej przez niego placówce olbrzymie korzyści. Na negatywach i przeźroczach zachowały się materiały biblioteczne z pierwszych lat organizacji i działalności bibliotek mrągowskich: reprodukcje plakatów bibliotecznych, wykresów, wystaw książkowych, unikalnych druków i rękopisów. Sporządził z nich albumy służące jako pomoc metodyczna dla bibliotekarzy poszukujących rozwiązań do nowych form popularyzacji zbiorów bibliotecznych. Wysoką wartość użytkową stanowią opracowane bibliotecznie negatywy (450 kopert). Dokumentował też ważniejsze wydarzenia z życia Mrągowa, charakterystyczne dla ziemi mrągowskiej obiekty i zakątki geograficzne. Organizował serie wystaw fotograficznych. Prowadził także działalność szkoleniową dla bibliotekarzy organizowaną przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. Był cenionym na terenie Mrągowa działaczem społecznym, współorganizatorem miejscowego muzeum regionalnego.

Publikacje

Wacław Gołowicz gromadził i archiwizował materiały i publikacje dotyczące Mrągowa. Zgromadzone eksponaty stały się zaczątkiem Muzeum Ziemi Mrągowskiej, które powstało w 1969 r. Na ich podstawie opracował monografie biblioteki mrągowskiej Mrągowskie biblioteki publiczne. Cz. I — lata 1946-1950. Organizacja i działalność, Mrągowskie biblioteki publiczne w latach 1946-1954. Kronika, 30 lat rozwoju mrągowskich bibliotek publicznych (1946-1975) i wiele innych prac dokumentacyjnych. Opublikował ponadto około czterdziestu artykułów w różnych czasopismach (zawodowych, lokalnych, ogólnokrajowych). Zadebiutował na łamach „Głosu Olsztyńskiego” artykułem Bibliotekarze realizują swoje zobowiązania, który ukazał się 7 listopada 1955 r. Tematyka jego wystąpień prasowych była bardzo różnorodna. Najczęściej dzielił się swoimi doświadczeniami z pracy zawodowej i społecznej. Ponadto poruszał zagadnienia bieżące i historyczne dotyczące życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego Mrągowa oraz regionu warmińsko-mazurskiego. Publikował na łamach takich czasopism jak: „Bibliotekarz”, „Bibliotekarz Olsztyński”, „Głos Olsztyński”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Warmia i Mazury”. Napisał również wspomnienia z walk wrześniowych.

Ciekawostki

OD 1984 r. Biblioteka Publiczna w Mrągowie nosi imię Wacława Gołowicza.

Nagrody i odznaczenia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Odznaka Honorowa „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”
 • Odznaka Honorowa „Zasłużony Działacza Kultury”
 • Złota Odznaka SBP
 • Nagroda wojewódzka za zasługi w upowszechnianiu kultury
 • Nagroda Ministra Kultury i Sztuki

Bibliografia

 1. Burakowski, Jan: Bibliotekarz z powołania / Jan Burakowski // „Gazeta Olsztyńska”. – 1983, nr 83, s. 6.
 2. Burakowski, Jan: Wacław Gołowicz laureatem nagrody wojewódzkiej / Jan Burakowski // „Bibliotekarz”. – 1967, nr 6, s. 189.
 3. Burakowski, Jan: Wacław Gołowicz (20 X 1919 – 18 III 1983) / Jan Burakowski // „Bibliotekarz Olsztyński”. – 1983, nr 1, s. 60-62, bibliogr.
 4. Duszak, Jolanta: Pomnik. O Wacławie Gołowiczu / Jolanta Duszak // „Bibliotekarz Olsztyński”. - 1996, nr jubileuszowy, s. 93-95.

Zobacz też