Waldemar Górski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Festiwal O Warmio moja miła Feliksa Nowowiejskiego, Olsztyn, [w.n.], 2011. (dokument życia społecznego)

Chórmistrz i dyrygent, animator życia muzycznego.

Biografia

Jest absolwentem Wydziałów Instrumentalnego i Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku. Studiował w klasie akordeonu prof. Krzysztofa Olczaka (dyplom w 1992 r.) i dyrygenturę w klasie prof. Henryka Gostomskiego (dyplom w 1995 r.). W 2000 r. zrealizował przewód artystyczny w Akademii Muzycznej w Gdańsku i uzyskał kwalifikacje I st. w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych (doktor sztuki muzycznej). W 2002 r. ukończył podyplomowe studia pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej na Uniwersytecie Gdańskim. W 2006 r. uzyskał stopień dr. hab. w dyscyplinie „dyrygentura” w Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2008 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Muzycznej w Gdańsku.
W latach 1992-1996 pracował jako nauczyciel akordeonu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, od 1996 r. pełnił funkcję nauczyciela-dyrygenta chóru żeńskiego „Cantilena” Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku. Był nauczycielem-dyrygentem chóru i orkiestry symfonicznej (2003-2005) Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu. Równolegle pracował w Katedrze Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku (od 1996 r. na stanowisku asystenta, od 2000 r. jako adiunkt). Wykładane przedmioty to: dyrygentura chóralna, dyrygowanie, czytanie partytur, chór, konsultacje prac magisterskich, zespół instrumentalny dla praktyk dyrygenckich. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Działalność artystyczna

Koncertował blisko 400 razy w kraju i zagranicą (Niemcy, Francja, Litwa, Włochy, Austria, Czechy, Ukraina). Z prowadzonymi chórami zdobył wiele nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych, wielokrotnie czołowych. Inicjator powołania i dyrektor artystyczny stowarzyszeń muzycznych propagujących chóralistykę. Wielokrotnie kierował połączonymi zespołami z okazji wielkich koncertów okolicznościowych, m.in. z okazji wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Elblągu (1999 r.), w Bazylice Mariackiej w Gdańsku (Wielki koncert papieski - 2003 r.). Promotor przewodów doktorskich, recenzent przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji. Pedagog nagradzanych na konkursach krajowych i międzynarodowych studentów i absolwentów. Koordynator, organizator i wykładowca w regionie pomorskim Seminariów Metodyczno-Warsztatowych w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Wykładowca warsztatów dyrygenckich w kraju i za granicą. Członek Rady Artystycznej festiwali „Mundus Cantat” - Sopot, Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie, także juror wielu konkursów poświęconych muzyce chóralnej.
Prowadził chór „Cantata” w Elblągu, jest współzałożycielem towarzystw muzycznych: Stowarzyszenia Miłośników Muzyki „Cantata” w Elblągu oraz Stowarzyszenia Miłośników Muzyki w Kolbudach.

Nagrody i odznaczenia

 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Honorowa Odznaka „Zasłużony działacz kultury”
 • Medal „Za zasługi dla Warmii i Mazur”
 • Honorowa Złota Odznaka Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
 • Medal okolicznościowy prezydenta Gdańska „Z okazji 550 lat Ukoronowania Herbu Gdańska przez Króla Polski Kazimierza Jagiellończyka”
 • Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego\
 • Nagroda Prezydenta Elbląga
 • Nagroda Rektorska Akademii Muzycznej w Gdańsku
 • Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Publikacje

 • Cantata Elbingensis. Twórczość chóralna Janusza Jędrzejewskiego i działalność kulturalna Stowarzyszenia Miłośników Muzyki „Cantata” w Elblągu (2005)