Wanda Dąbrowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Konieczna Danuta, Dzieje olsztyńskich bibliotek, Olsztyn, WBP, 2008, s. 8.

(1920-2006) – bibliotekarz, nauczyciel, organizator bibliotek na terenie Olsztyna

Biografia

Urodziła się 31 lipca 1920 r. w Warszawie w rodzinie Kazimierza i Marii Petrusewiczów. Jej ojciec był adwokatem i profesorem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, zaś matka - lekarzem. W 1923 r. wraz z rodzicami przeprowadziła się do Wilna. Tam w 1938 r. ukończyła szkołę średnią i rozpoczęła studia medyczne, przerwane na drugim roku z powodu likwidacji Uniwersytetu Stefana Batorego przez władze litewskie. Po wznowieniu działania niektórych wydziałów tej uczelni, po zajęciu Wilna przez wojska radzieckie, rozpoczęła studia na filologii germańskiej. Po ataku Niemiec na Związek Radziecki w 1941 r. wraz z innymi polskimi studentami została z uczelni usunięta. W tym samym roku wyszła za mąż za Bolesława Dąbrowskiego. W 1943 r. przeniosła się do Rawy Mazowieckiej, gdzie pracowała jako nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka. Do Olsztyna przybyła wraz z rodziną w czerwcu 1945 r. Na przełomie lat 1945-1946 ukończyła trzymiesięczny kurs bibliotekarski, który zorganizowało Łódzkie Koło Związku Bibliotekarzy Polskich. Od 1946 r. pracowała zawodowo w Olsztynie. We wrześniu 1980 r. przeszła na emeryturę. Zmarła 12 maja 2006 r.

Działalność

Była organizatorem i pierwszym kierownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, która została otwarta 5 czerwca 1946 r. W grudniu 1949 r. współuczestniczyła w utworzeniu Koła Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, działającego na terenie województwa olsztyńskiego. Gdy w 1955 r. doszło do połączenia bibliotek - miejskiej i wojewódzkiej - pod nazwą Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, została jej wicedyrektorem. Zabiegała o pozyskiwanie zbiorów do swojej biblioteki, kształciła nowych pracowników i w ciągu kolejnych latach utworzyła na terenie Olsztyna sieć placówek bibliotecznych. Była również wieloletnim ławnikiem sądowym.

Publikacje

Opublikowała szereg artykułów na temat funkcjonowania bibliotek na Warmii i Mazurach, problemów bibliotekarstwa oraz osób działających w tym środowisku, m.in. w „Bibliotekarzu”, „Poradniku Bibliotekarza”, „Bibliotekarzu Olsztyńskim”, a także w „Gazecie Olsztyńskiej”, gdzie zamieszczano jej wspomnienia dotyczące pracy zawodowej i działalności.

Nagrody, odznaczenia

Za działalność zawodową i społeczną została uhonorowana m. in.:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej
  • Odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”
  • Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”
  • Nagrodami i wyróżnieniami Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Została również wpisana do Księgi Zasłużonych dla Miasta Olsztyna za „organizację biblioteki i rozwój czytelnictwa”.

Ciekawostki

Jej mąż Bolesław Dąbrowski był profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, specjalistą ekonomiki rolnictwa.

Bibliografia

  1. Wanda Dąbrowska // „Gazeta Olsztyńska”. - 2006, nr 108, s. 15.
  2. Filipkowski, Marian: Pożegnanie Wandy Dąbrowskiej 31.VII.1920-12.V.2006 r. / Marian Filipkowski // „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”. - 2006, nr 1/2.
  3. Konieczna, Danuta: Dzieje olsztyńskich bibliotek / Danuta Konieczna. - Olsztyn : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny, 2008.