Warmińskie Spotkania Twórcze 2010

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Artyści przed Bazyliką Mniejszą w Braniewie.
Źródło: www.tvbraniewo24.pl

Piąta edycja Warmińskich Spotkań Twórczych, zorganizowana w Braniewie i Fromborku w dniach 9-21 sierpnia 2010 r.

Organizator

Współorganizatorzy:

Cel

Celem spotkania było stworzenie możliwości konfrontacji warsztatu artystycznego malarzy z Polski i z zagranicy oraz promocja miasta i regionu, który stanowi inspiracje dla artystów. Ponadto zachęcenie artystów spoza regionu do odwiedzania Warmii.

Opis

Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski odbył się w dniach 9-21 sierpnia 2010 r. w Braniewie. Gospodarzem pleneru było Braniewskie Centrum Kultury, w którego pracowniach tworzyli artyści. Malarzy i rzeźbiarzy można było także zobaczyć przy pracy na placu przy Bazylice Mniejszej w Braniewie oraz w innych częściach miasta. W uroczystości inauguracyjnej uczestniczył starosta braniewski Leszek Dziąg oraz Dorota Hryniewicz, reprezentująca Stowarzyszenie Przyjaciół Braniewa „Ambertop”. Udział w plenerze wzięło kilkudziesięciu artystów z różnych miast Polski oraz z Niemiec, Rosji i Gruzji, a także z regionu warmińskiego, m.in.: olsztyński malarz Stanisław Tabaka, Paweł Chorstian z Fromborka oraz rzeźbiarz Mirosław Roszak z Braniewa. Głównym tematem prac była architektura Braniewa oraz roślinność. Funkcję komisarza pleneru pełnił Zdzisław Walczak, który stworzył malarskie przedstawienie wydarzeń z historii Braniewa, m.in. zajęcie miasta przez Krzyżaków oraz wizytę Napoleona. Inne jego prace, w tym o tematyce końskiej, można było zobaczyć podczas wystawy poplenerowej przygotowanej 21 sierpnia na placu im. ks. Tadeusza Brandysa w Braniewie. Zaprezentowano wówczas ponad 100 prac, z czego część przygotowana została poza plenerem.

Bibliografia

  1. Jakimczuk, Aleksandra: Artyści są już u nas : V. Warmińskie Spotkania Twórcze / Aleksandra Jakimczuk // „Dziennik Elbląski”. - 2010, nr 188, dod. „IKAT - Gazeta Braniewska”, nr 32, s. 4.

Zobacz też

  • Hryniewicz, Agata: Międzynarodowe Warmińskie Spotkania Twórcze, www.portel.pl
  • MB: Międzynarodowe Warmińskie Spotkania Twórcze, www.info.elblag.pl
  • Jakimczuk, Aleksandra: V. Międzynarodowe Warmińskie Spotkania Twórcze. Braniewo-Frombork, materiał na stronie braniewo.wm.pl
  • Jakimczuk, Aleksandra: Wystawa na koniec pleneru, materiał na stronie braniewo.wm.pl