Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo biblioteki.
Źródło: www.connect.facebook.com
Obecna siedziba biblioteki głównej.
Źródło: www.connect.facebook.com
Wypożyczalnia biblioteki głównej.
Źródło: www.wmbp.edu.pl
Czytelnia biblioteki głównej.
Źródło: www.wmbp.edu.pl

Biblioteka o profilu pedagogicznym działająca na terenie Warmii i Mazur od 1951 r.

Siedziba

ul. Świętego Ducha 25, 82-300 Elbląg

Historia

Historia biblioteki pedagogicznej w Elblągu rozpoczęła się w 1951 r., kiedy to utworzono w mieście Pedagogiczną Bibliotekę Powiatową. Jej organizatorką i pierwszym bibliotekarzem była Kazimiera Walasek. W 1976 r., decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Elblągu, placówka otrzymała rangę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. W jej strukturze znalazła się biblioteka główna w Elblągu oraz siedem filii bibliotecznych utworzonych na terenie nowo powstałego województwa elbląskiego, w: Braniewie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pasłęku i Sztumie. W 1983 r. utrwalono organizację biblioteki głównej, która składała się z Czytelni, Wypożyczalni, Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego, Wydziału Metodycznego, Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Wydziału Zbiorów Specjalnych. W 1984 r. otwarto Salę Tradycji Nauczycielstwa Elbląskiego. W związku z nowym podziałem terytorialnym państwa, obowiązującym od 1 stycznia 1999 r., na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w miejsce Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Elblągu powołano Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu (od 1 stycznia 2000 r.). Zmieniono równocześnie liczbę i skład prowadzonych przez nią jednostek terenowych. W efekcie biblioteka działa na terenie miasta i powiatu elbląskiego, a także powiatów: bartoszyckiego, działdowskiego, iławskiego, nowomiejskiego, braniewskiego, lidzbarskiego i ostródzkiego. W 2006 r. nadano placówce imię Karola Wojtyły. W całym omawianym okresie biblioteka wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę. Na początku lat 50-tych mieściła się na poddaszu Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Robotniczej, w 1956 r. została przeniesiona do budynku Powiatowej Rady Narodowej przy ul. Wojska Polskiego, a w 1965 r. do budynku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy ul. Mickiewicza. W 1970 r. placówka po raz kolejny została przeniesiona, tym razem ulokowano ją w przedszkolu przy ul. Częstochowskiej, a następnie w 1977 r. w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Powrotnej. Dopiero w 1980 r. przeznaczono na jej działalność samodzielny budynek przy ul. Pocztowej. W 2002 r. zbiory biblioteki przeniesiono do tymczasowej siedziby przy ul. Skrzydlatej 15. Po czteroletnim okresie funkcjonowania, w 2006 r. oddano do użytku jej obecną siedzibę przy ul. Świętego Ducha 25.

Dyrektorzy

Struktura

Cele

Celem działania Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu (WMBP) jest służenie potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, pracowników oświaty, a także studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

Działalność

Biblioteka wspiera doskonalenie kadr placówek oświatowych, studentów i uczniów w ich procesie kształcenia się udostępniając im swój warsztat informacyjno-bibliograficzny, zbiór książek, czasopism i multimediów. Na potrzeby czytelników gromadzi piśmiennictwo z zakresu nauk pedagogicznych, a także wszystkich dziedzin wiedzy będących przedmiotem nauczania szkolnego i pracy wychowawczej, podręczniki akademickie i szkolne, czasopisma naukowe i pedagogiczne i różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. Poza tym WMBP prowadzi szeroką działalność kulturalno-oświatową, m.in. w formie:

 • promocji książek (prelekcje i spotkania autorskie)
 • prezentacji dorobku lokalnych twórców
 • organizowania konferencji i seminariów, jak np.:
  • Współpraca rodziców i nauczycieli w procesie wychowania (2007)
  • Nauczyciel bibliotekarz wobec rozwoju technologii informacyjnych (2007)
  • Działalność informacyjna bibliotek systemu oświaty (2008)
  • E-learning wyzwaniem dla bibliotek (2009)
  • Rady elbląskich dziennikarzy (2009)
  • Przestrzenne aspekty współpracy transgranicznej (2010)
  • Czy biblioteka może być cool? (2010)
 • urządzania wystaw, jak np.:
  • Najzwyczajniejsza zwyczajność Wojtyły Papieża (2006)
  • Wypędzeni, przypędzeni... (2007)
  • Śladami Herberta (2008)
  • Żuławy - tajemnicza depresja (2009)
  • Ulubieni bohaterowie bajek elbląskich przedszkolaków (2010)
  • Morze Bałtyckie i jego ekosystem (2010)
  • Świat, poema naiwne Czesława Miłosza (2011)
 • organizowania kursów, szkoleń i warsztatów – np. komputerowe kursy e-learningowe, komputerowe kursy stacjonarne, warsztaty dla bibliotekarzy
 • organizowania konkursów, jak np.:
  • Moje spotkanie z Janem Pawłem II (2010)
  • Bajkowi przyjaciele Pana Kleksa (2010)
  • Przedszkolaki - wydawcami książek (2009)
 • prowadzenia lekcji bibliotecznych w ramach edukacji czytelniczej i medialnej dzieci i młodzieży; od 2011 r. realizowany jest projekt "Elbląg Czyta Dzieciom" - polegający na organizowaniu spotkań, które odbywają się najczęściej w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu (partner: Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych)
 • prowadzenia działalności wydawniczej – od 2001 r. wydawany jest biuletyn „Miedzy nami bibliotekarzami”

Prowadząc działalność kulturalną WMBP współpracuje z szeregiem instytucji, m.in. z bibliotekami publicznymi, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, a także z lokalnymi uczelniami: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną, Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego w Elblągu i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Bibliografia

 1. Dubiella-Polakowska, Magdalena: Życie społeczne Elbląga w latach 1945-2000 / Magdalena Dubiella-Polakowska. - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2002. – S. 368-369.

Zobacz też

 • Strona internetowa Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu http://wmbp.edu.pl/