Wiadomości Węgorzewskie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pierwsze powojenne czasopismo obejmujące swym zasięgiem region Węgorzewa, wydawane w l. 1989-1996.

Opis

„Wiadomości…” dokumentowały życie gminy, współtworząc je również i współorganizując (dzięki zaangażowaniu redakcji w życie społeczne okolicy)..

Historia

Założycielką periodyku była w 1989 r. Beata Trusiewicz, która nadała mu nazwę, redagowała pierwsze numery, potem zaś przez dłuższy czas była jego redaktorem naczelnym. Z czasopismem niemal od początku współpracowali: Jolanta Świrkowicz i Janusz Jaszczak. Początkowe 11 numerów ukazywało się dość nieregularnie – ich wydawcą był Komitet Obywatelski „Solidarność”. Po pewnym czasie Beatę Trusiewicz zastąpiła na stanowisku naczelnej Joanna Cierkońska, która nadała „Wiadomościom…” rangę czasopisma lokalnego z prawdziwego zdarzenia. Zostało zarejestrowane, zyskało rzetelną redakcję oraz stały układ.
Początkowo redakcja mieściła się wieżyczce budynku dawnego sądu (ul. Pionierów) w Węgorzewie, następnie w kinie, ostatecznie zaś w baraku przy ul. Kraszewskiego (tam również była hurtownia i punkt sprzedaży). Problemem wydawców był ówcześnie transport do drukarni (najpierw w Bartoszycach, potem krótko w Kętrzynie, ostatecznie w Suwałkach) oraz do punktów sprzedaży (kiosków, sklepów i barów). Generalnie dostarczanie matryc do drukarni oraz wydrukowanych gazet do redakcji było możliwe dzięki pracownikom PKS, niejednokrotnie jednak warunki zmuszały do posługiwania się samochodami osobowymi czy nawet rowerami. Czasopismo dystrybuowano na terenie gminy Węgorzewo, do Budr, Pozezdrza i Bań Mazurskich.
„Wiadomości…” wydawano początkowo jako tygodnik, potem dwutygodnik. Ostatni numer ukazał się 23 stycznia 1996 r.