Wiesław Bieńkuński

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wiesław Bieńkuński: „Portrety zapamiętane”
Źródło: http://www.mok.olsztyn.pl

(1951- ) - malarz, grafik

Biografia

Urodził się w Prochowicach. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z grafiki warsztatowej, wyróżniony Nagrodą Rektora, obronił w 1982 r. w pracowni Zenona Januszewskiego. Aneks z malarstwa w pracowni Jerzego Tchórzewskiego. Autor wielu wystaw indywidualnych, brał udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą.

Działalność

Przyjęty w 1982 r. do Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, w latach 1990-1993 członek Zarządu. W okresie 1991-2003 pracował w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Olsztynie i pełnił funkcję Naczelnego Plastyka. Był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuki w Olsztynie w latach 1984-1986. Pracownik naukowy w latach 1990-2006 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie (od roku 1994 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), od 2003 r. profesor nadzwyczajny. Od 1996 r. pracował jako kierownik Pracowni Litografii w Katedrze Sztuk Pięknych. W latach 2001-2005 pełnił funkcję kierownika Pracowni Grafiki Warsztatowej w Instytucie Edukacji Artystycznej na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki. Obecnie pracuje w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie od 1996 r.

Twórczość

Zajmuje się malarstwem oraz grafiką.

Wystawy

Wystawy indywidualne

 • 1984 – Warszawa
 • 1985 – Częstochowa
 • 1986 – Olsztyn
 • 1988 – Hamburg (RFN)
 • 1989, 1991 – Olsztyn
 • 1995 – Warszawa
 • 1996 – Olsztyn
 • 1997 – Ostróda
 • 1999 – Olsztyn
 • 2001 – Barczewo
 • 2001, 2002, 2003 – Olsztyn
 • 2004 – Bydgoszcz
 • 2006 – Olsztyn

Wystawy zbiorowe (wybór)

Nagrody i odznaczenia

 • Wyróżnienie za malarstwo prof. Jerzego Tchórzewskiego (1979/1980, 1980/1981)
 • Dyplom z wyróżnieniem rektora (1982)
 • Stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1984/1985)
 • II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie fotograficznym im. Aleksandra Raka, Katowice (1986)
 • Nagroda II stopnia Rektora Wyższej Szkoły Państwowej w Olsztynie (1997)
 • Zasłużony Działacz Kultury, Odznaka Ministra Kultury i Sztuki (1997)
 • Nagroda równorzędna w II Olsztyńskim Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta” (2000)
 • Wyróżnienie Honorowe w III Olsztyńskim Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta” (2003)
 • Grand Prix, Medal Prezydenta w IV Olsztyńskim Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta” (2005)
 • Odznaka Honorowa za Zasługi Dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego (2006)
 • Indywidualna nagroda II stopnia Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej w kategorii działalności naukowej (2008)
 • Nagroda w konkursie Grafika Warszawska za pracę Za horyzontem, Warszawa (2008)
 • Nagroda w konkursie Grafika Warszawska, I nagroda za pracę Tuziemiec-Zaziemiec (2008)
 • Nagroda Roku Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków w konkursie Grafika Warszawska (2008)

Zobacz też

Bibliografia

 1. 60 lat Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków : red. wyd. zespół ; oprac. materiałów archiwalnych Wanda Radziemska, Adam Kurłowicz ; oprac. i red. not biograficznych Krystyna Koziełło-Poklewska, Maja Radziemska, Wanda Radziemska [et al.] ; teksty zamówione Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Helena Piotrowska, Wanda Radziemska, Artur Nichthauser ; tł. Monika Być, Anaïs Fourrier, Joanna Jensen, Krzysztof Gebure ; oprac. graf. Adam Kurłowicz ; rys. Edward Michalski, Hieronim Skurpski. Olsztyn: Okręg Olsztyński Związku Polskich Artystów, 2008. - S. 124-127.