Witold Rumszewicz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Bibliotekarze akademiccy, pod red. Danuty Koniecznej, Olsztyn, UWM, 2010, [1] s. tabl.

(1923- ) – pracownik naukowy, tłumacz, bibliotekarz, dyrektor Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie

Biografia

Urodził się 4 maja 1923 r. W czasie II wojny światowej był związany z Armią Krajową. Aresztowany przez nowe władze był więziony w Łukiszkach (1945) i przebywał w obozie w Stalinogorsku. Po wojnie ukończył filologię angielską na uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1950 r.) i English Studies of the University of Leeds (1961 r.). W 1978 r. uzyskał tytuł doktorska nauk humanistycznych – pracę obronił na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył również miesięczną praktykę bibliotekarską w Bibliotece Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i sześciotygodniowy kurs bibliotekarski w Bibliotece Jagiellońskiej, zakończony państwowym egzaminem na bibliotekarza (1954 r.).

Działalność

Przez wiele lat prowadził zajęcia, a także był kierownikiem Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (1951-1952, 1954-1972). Pracował również w Bibliotece Wyższej Szkoły Rolniczej (1952-1954), a następnie w Bibliotece Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w której pełnił funkcję dyrektora (1972-1983). W ostatnim okresie piastowania tego stanowiska zajmował się m.in. projektem budowy międzyuczelnianej biblioteki naukowej dla ART i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Jako tłumacz jest autorem około 400 prac naukowych lub ich streszczeń na język angielski i około 60 artykułów naukowych z języka angielskiego na polski.

Przynależność do organizacji

Oprócz pracy zawodowej zajmował się działalnością społeczną. Był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, przewodniczącym Towarzystwa Kultury Języka (1967-1970), członkiem NSZZ „Solidarność” ART, kolegium redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego „Solidarność Kortowska” (1981), a także Związku Sybiraków. Jest członkiem Związku Kombatantów RP, Światowego Związku Kombatantów, a także Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Odznaczenia

 • Medal 10-lecia Polski Ludowej (1955)
 • Honorowa Odznaka Wyższej Szkoły Rolniczej (1960)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1973)
 • Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1974)
 • Medal Pamiątkowy z okazji 25-lecia Akademii Rolniczo-Technicznej (1975)
 • Zasłużony Działacz Kultury (1976)
 • Medal pamiątkowy z okazji 30-lecia Akademii Rolniczo-Technicznej (1980)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1980)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983)
 • Krzyż Armii Krajowej (1995)
 • Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny (2001)
 • Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2005)

Nagrody i wyróżnienia

 • Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu i bibliotek akademickich w Olsztynie (2011)

Bibliografia

 1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 25-26.