Wojciech Cieśniewski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wojciech Cieśniewski (w środku)
Źródło: Ze zbiorów prywatnych Ewy Sotomskiej

(1958- ) – działdowski malarz; profesor

Biografia

Urodził się w 1958 r. w Działdowie, tam też dorastał i ukończył liceum ogólnokształcące. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie na wydziale matematyki (zakończenie w 1984 r.), potem do 1988 r. kontynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale malarstwa (pod kierunkiem prof. Rajmunda Ziemskiego). Od 1990 r. pracował na stanowisku asystenta Ziemskiego, obecnie jest profesorem Akademii oraz prodziekanem Wydziału Malarstwa.

Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie.

Twórczość

Jest autorem wielu gwaszy, obrazów i rysunków. Głównym tematem jego twórczości jest natura – „(…) stanowi dla niego główne źródło inspiracji. (…) Ważną rolą w kreowaniu przez Wojciecha Cieśniewskiego wizji świata odgrywa nie tylko wiedza, ale i intuicja. Jest to nadal malarstwo bardzo emocjonalne (…), jest też niezwykle dynamiczne. (…) Prezentowane prace należą do nurtu zwanego infomelem, ich twórca wykorzystuje doświadczenia koloryzmu (…)” [1]. Obrazy artysty znajdują się w zbiorach oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Wystawy

Bibliografia

  1. Kossakowska, Izabella: W Młynie obrazy mielą / Izabella Kossakowska // „Gazeta Działdowska”. - 2000, nr 13, s. 6-7.
  2. Regulski, Jan: Kolejna wystawa / Jan Regulski // „Rocznik Działdowski”. - R. 4, (1997-1998), s. 116-117.
  3. Ramatowska, Nina: Matematyk z dyplomem artysty / Nina Ramatowska. - Il. // „Wiadomości Uniwersyteckie UWM”. - 2011, nr 1, s. 14.
  4. Wojciech Cieśniewski : obrazy 2007. - Warszawa : Art & Design, 2010.

Przypisy

  1. Regulski Jan, Kolejna wystawa, „Rocznik Działdowski”, R. 4, (1997-1998), s. 116.