Wydawnictwo Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Działacze SSK „Pojezierze”
Źródło:http://www.obn.olsztyn.pl
A. Wakar, Cz. Browiński, Olsztyn, Olsztyn, 1971
Wydawnictwo "Pojezierze", Olsztyn 1986.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Wydawnictwo o charakterze regionalnym, działające w latach 1957-1991, publikujące książki naukowe i popularnonaukowe, dotyczące historii i współczesności regionu Warmii i Mazur, monografie miast, przewodniki turystyczne, albumy, kalendarze, wspomnienia oraz literaturę piękną.

Siedziba

Olsztyn, ul. Zwycięstwa 32 (dzisiejsza ulica Piłsudskiego. Obecnie mieści się tam Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny S.A.)

Redaktorzy naczelni

Dyrektorami, a zarazem redaktorami naczelnymi wydawnictwa, byli: Roman Kogucki (1957-1958) Michał Frank (1959-1960) Henryk Panas (1960-1964) Tadeusz Lasikowski (w okresie 29.01.1965 - 1.02.1965 sprawował nadzór nad Działem Wydawniczym SSK „Pojezierze”) Leander Gardzielewski (1965-1966) Andrzej Wakar (1966-1987) Jerzy Sikorski (1987-1991)

Historia

Początki wydawnictwa należy wiązać z datą 17 lutego 1957 roku, kiedy to na posiedzeniu Zarządu Głównego SSK „Pojezierze” uchwalono utworzenie działu wydawniczego. Inicjatywa ta nastąpiła jeszcze przed zatwierdzeniem statutu samego Stowarzyszenia (władze województwa zatwierdziły statut dopiero 26 marca 1957 roku). Od 1973 roku wydawnictwo działało już jako przedsiębiorstwo z własną osobowością prawną. W okresie transformacji rozpoczął się proces powolnego upadku wydawnictwa, który w ostateczności doprowadził w roku 1991 do jego likwidacji.

Działalność

Prace działaczy Stowarzyszenia nad powołaniem wydawnictwa książkowego biegły na równi z dążeniami do uruchomienia ilustrowanego czasopisma. Już od 15 marca 1957 roku grupa dziennikarzy, na czele z Henrykiem Święcickim, rozpoczęła intensywne działania związane z powołaniem magazynu ilustrowanego "Panorama Północy". Pierwszy numer ukazał się już w sierpniu 1957 roku. [1]
,br> W tym też roku przejęto czasopismo "Warmia i Mazury", natomiast od 1959 roku zaczęto wydawać "Komunikaty Zarządu Głównego". W pierwszym roku działalności wydano jedynie cztery książki, w następnym już sześć. Od roku 1967 datuje się natomiast zasadniczy zwrot w dotychczasowej działalności wydawnictwa. Wydawano wówczas do 300 arkuszy wydawniczych (20-30 książek). Ta wzrostowa tendencja utrzymywała się aż do roku 1986, kiedy to roczna produkcja sięgnęła 50 tytułów o łącznym nakładzie do 1 mln. egzemplarzy. Były to pozycje o różnorodnym charakterze. Począwszy od przewodników, poprzez monografie miast, a skończywszy na literaturze pięknej (do roku 1972 wydano 66 pozycji, wśród których aż 38 to poezja).[2]
W 1975 roku utworzono oddział Wydawnictwa w Białymstoku, jednak po pewnym czasie z niego zrezygnowano.[3]
Wydawnictwo wypracowało własny profil, którego ilustracją były przede wszystkim serie edytorskie : [4]

 • Monografie Miast Warmii i Mazur
 • Literatura Warmii i Mazur w Dawnych Wiekach
 • Biografia (poświęcona wybitnym Mazurom i Warmiakom)
 • Pamiętniki i Wspomnienia
 • Debiuty „Pojezierza”
 • Warmia i Mazury w Poezji i Grafice
 • Powieści Zbigniewa Nienackiego o przygodach Pana Samochodzika
 • Cykl opowiadań o zwierzętach Jana Grabowskiego.

Poza ww. seriami Wydawnictwo publikowało także poezję, prozę oraz przekłady literatur: niemieckiej, litewskiej, białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.

Ludzie związani z wydawnictwem

Bibliografia

 1. Katalog Wydawnictwa „Pojezierze” 1957-1982 / oprac. Sławomir Fafiński. - Olsztyn : Wydawnictwo „Pojezierze”, 1983.
 2. Jackiewicz, Mieczysław: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”: XXX lat działalności 1956-1986 : zarys. - Olsztyn, Wydawnictwo „Pojezierze”, 1986.
 3. Rola i miejsce młodej inteligencji w regionalnym ruchu kulturalnym : materiały z Krajowego Zjazdu Regionalnych Towarzystw Kulturalnych w Olsztynie (17 i 18 marca 1967 r.) / Ministerstwo Kultury i Sztuki. Departament Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1967.
 4. XV lat Wydawnictwa „Pojezierze” / Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. - Olsztyn : Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1973.

Przypisy

 1. M. Jackiewicz, Czasopisma „Pojezierza”, w: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. XXX lat działalności 1956-1986. Zarys, Olsztyn, 1986, s. 21
 2. Z. Dudzińska, „Pojezierze” i o „Pojezierzu”, w: XV lat Wydawnictwa „Pojezierze”, Olsztyn, 1973, s. 10-11
 3. M. Jackiewicz, dz. cyt., s. 41
 4. Tamże, s. 42


Zobacz też:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”: http://www.sskpojezierze.olsztyn.pl