Jerzy Sikorski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: ze zbiorów WBP w Olsztynie.
(Fot.: Cz. Wasiłowski)

(1935- ) – historyk, mediewista

Biografia

Urodził się 25 lipca 1935 roku w Wilnie. W roku 1960 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1954-1955 pracował w Muzeum im. Mikołaja Kopernika we Fromborku. Po ukończeniu studiów, przez dwa lata (1960-1961) – pracownik Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, a w latach 1961-1962 kierował Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim. W 1963 roku został zatrudniony jako pracownik naukowy Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, a w latach 1970- 1983 pełnił funkcję dyrektora tej placówki. W 1983 roku objął stanowisko dyrektora Muzeum Warmii i Mazur i pełnił je do 1987 roku.

Działalność

W latach siedemdziesiątych był członkiem redakcji „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” oraz „Komentarzy Fromborskich”, zastępcą redaktora naczelnego „Rocznika Olsztyńskiego”. Specjalizuje się w badaniu historii Pomorza, Warmii i Mazur oraz życia i działalności Mikołaja Kopernika. Dzięki jego wskazówkom odnaleziono grób Mikołaja Kopernika we Fromborku. Autor oraz redaktor naukowy szeregu specjalistycznych wydawnictw oraz pozycji popularnonaukowych.

Publikacje

Wydawnictwa autorskie

 • Mikołaj Kopernik na Warmii, Olsztyn, 1968.
 • Mikołaj Kopernik na Warmii, Olsztyn, 1971.
 • Mikołaj Kopernik na Warmii, Olsztyn, 1973
 • Mikołaj Kopernik w Olsztynie, Olsztyn, 1973.
 • Prywatne życie Mikołaja Kopernika, Olsztyn, 1973.
 • Wieża, dom i obserwatorium fromborskie Mikołaja Kopernika oraz jego folwarki, Olsztyn, 1973.
 • Monarchia polska i Warmia u schyłku XV wieku, Olsztyn, 1978.
 • Prywatne życie Mikołaja Kopernika, Olsztyn, 1985.
 • Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego i jego rola w olsztyńskim środowisku humanistycznym, Olsztyn, 1986.
 • Grunwald w pamięci Polaków, Olsztyn, 1991.
 • Grunwald dans la mémoire des Polonais, Olsztyn, 1991.
 • Prywatne życie Mikołaja Kopernika, Warszawa, 1995.
 • Stary ratusz w Olsztynie na tle dziejów miasta, Olsztyn, 1999.
 • Olsztyn, Bydgoszcz, 2006.
 • Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn, 2010.

Współautor

 • Frombork (oprac. Tadeusz Piaskowski i Jerzy Sikorski), Olsztyn, 1971.
 • Iława i okolice (Mieczysław Hoffmann, Jerzy Sikorski), Poznań, 1971.
 • Iława und Umgebung (Mieczysław Hoffmann, Jerzy Sikorski, Wacław Kapusto), Poznań, 1971.
 • Frombork (oprac. Jerzy Sikorski, Tadeusz Piaskowski ; zdj. Wacław Kapusto), Olsztyn, 1972.
 • Olsztyn w grafice i rysunku (Witold Podgórski, Jerzy Sikorski), Tczew, 1998.
 • Galopem przez stulecia (Jerzy Sikorski, Tomasz Śrutkowski [red.]), Olsztyn, 2003.
 • Rezydencja Lidzbarska Ignacego Krasickiego (Jerzy Bogdan Lewandowski, Jerzy Sikorski, Krystyna Stasiewicz), Lidzbark Warmiński, 2002.
 • Olsztyn - miasto w Europie (J. Sikorski, M. Czasnojć et al.), Bydgoszcz, 2008.

Prace redakcyjne

 • Kopernik na Warmii (Janusz Jasiński, Bohdan Koziełło-Poklewski, Jerzy Sikorski), Olsztyn, 1973
 • Badania regionalne nad dziejami Polski Ludowej (red. nauk. Jerzy Sikorski), Olsztyn, 1976.
 • Dzieje Warmii i Mazur w zarysie (Jerzy Sikorski i Stanisław Szostakowski), Warszawa, 1981.

Tłumacz

 • Spotkanie się i bitwa straszna Polaków z Krzyżakami 15 lipca 1410 roku (wybór i przekł. [z łac.] Jerzy Sikorski ; oprac. graf. Mieczysław Romańczuk), Olsztyn, 1988.
 • Przywilej lokacyjny miasta Olsztyn (przekł. z jęz. łac. Anna Mrówczyńska, Jerzy Sikorski ; grafika Maria Rubik-Grabska ; red. Barbara Wojczulanis), Olsztyn, 2003.
 • Bitwa straszna Polaków z Krzyżakami : Jan Długosz (wybór i przekł. [z łac.] Jerzy Sikorski ; oprac. graf. Marcin Łabaj ; zdj. Witold Mierzejewski), Olsztyn, 2010.

Bibliografia

 1. Oracki, Tadeusz: Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 : materiały biograficzne / Tadeusz Oracki. – Olsztyn: Wydawnictwo „Pojezierze”, 1975. – S. 151-152.
 2. Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka / Stanisław Achremczyk, Władysław Ogrodziński. – Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006. – S. 301-303, 603-604, 617-618, 837-838, 844-847.