Zbigniew Wrześniowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Bibliotekarze akademiccy, pod red. Danuty Koniecznej, Olsztyn, UWM, 2010, [2] s. tabl.

(1931-2003) – pracownik naukowy, dyrektor Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie

Biografia

Urodził się 26 sierpnia 1931 r. W 1955 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Na tej samej uczelni w 1966 r. uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych. Zmarł 8 listopada 2003 r.

Działalność

Był pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, prowadził zajęcia dydaktyczne (stanowisko starszego wykładowcy), publikował prace z zakresu ekonomiki produkcji zwierząt. W latach 1989-1992 pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej. Na tym stanowisku podejmował działania m.in. na rzecz modernizacji biblioteki, przede wszystkim w zakresie działalności informacyjnej (wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy).

Przynależność do organizacji

Obok pracy zawodowej zajmował się działalnością społeczną. Był przewodniczącym Koła Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na Uczelni, sekretarzem Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Nieruchomości, działał również w Związku Nauczycielstwa Polskiego (prezes Zarządu Uczelnianego).

Odznaczenia

  • Honorowa Odznaka Akademii Rolniczo-Technicznej
  • Srebrna Odznaka Honorowa PPB (1973)

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 26.