Życie Olsztyńskie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Olsztyńska mutacja „Życia Warszawy”, wydawana w latach 1947-1960.

Redakcja

Zespołem redakcyjnym kierowali:

W zespole redakcyjnym znalazło się sześciu dawnych redaktorów „Wiadomości Mazurskich” – poza kierownikiem redakcji: Ludwik Zieliński, Zygmunt Milewski, Zygmunt Abramowicz, Janina Janicka, Jan Jankowski.

Historia

Pierwszy numer ukazał się 1 maja 1947 r., ostatni – 31 maja 1960 r. Dziennik ukazywał się sześć razy w tygodniu (oprócz poniedziałków).
„Życie Olsztyńskie” było mutacją „Życia Warszawy” – autorami tekstów poświęconych sytuacji krajowej i międzynarodowej byli dziennikarze warszawscy, informacje regionalne zamieszczano na oddzielnych stronach pisma, przygotowywanych i drukowanych w Olsztynie. Z biegiem czasu ilość materiałów lokalnych zmniejszono do jednej kolumny, a teksty te tylko przygotowywano w Olsztynie, a następnie przesyłano do redakcji w Warszawie, która kwalifikowała je do druku. Czytelnik otrzymywał więc informacje nieaktualne.
Od 1951 r., kiedy zaczął ukazywać się „Głos Olsztyński”, nakład pisma systematycznie spadał. W marcu 1960 r. podjęto, z przyczyn ekonomicznych, decyzję o likwidacji pisma.

Tematyka

Ze względu na niewielką objętość części regionalnej pisma, została ona ograniczona do krótkiej kroniki lokalnej, ze względów technicznych często przedawnionej. Dziennikarze olsztyńscy starali się tonem i treścią dostosować do pozostałych ogólnopolskich kolumn. Zabrakło więc znanych z „Wiadomości Mazurskich” drobnych informacji o życiu towarzyskim Olsztyna, artykułów polemicznych, dyskusji i tekstów poświęconych ludności autochtonicznej. Redakcja „Życia” ograniczyła również współpracę z autorami spoza redakcji.

Bibliografia

  1. Łukaszewicz, Bohdan: Prasa Olsztyna drugiej połowy XX stuleci / Bohdan Łukaszewicz // W: Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006. – S. 546-577.
  2. Wakar, Andrzej: Prasa olsztyńska / Andrzej Wakar. // W: 25 lat prasy na ziemiach zachodnich i północnych. – Kraków : Ośrodek Badań Prasowych, 1972. – S. 128-153.
  3. Wakar, Andrzej: Zarys dziejów prasy olsztyńskiej / Andrzej Wakar. – Il. // „Warmia i Mazury”. – 1966, nr 2, s. 5, 13-14.
  4. Wakar, Andrzej: Prasa olsztyńska w trzydziestoleciu / Andrzej Wakar // „Warmia i Mazury”. – 1975, nr 5, s. 8-11.