Wiadomości Mazurskie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Jeden z pierwszych numerów pisma
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Pismo w nowej szacie graficznej
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
W redakcji „Wiadomości Mazurskich”. Od lewej: Tadeusz Gutkowski, Zygmunt Abramowicz, Jan Jankowski, Ludwik Zieliński, Włodzimierz Mroczkowski, Zdzisław Bieske
Źródło: „Panorama Północy”, 1961, nr 15, s. 14.
Przy łamaniu „Wiadomości Mazurskich”. Od lewej: Konrad Surzyński, Włodzimierz Mroczkowski, Roman Dziubiński
Źródło: „Panorama Północy”, 1961, nr 15, s. 14.

Jedna z pierwszych gazet wydawanych w powojennym Olsztynie, ukazywała się w latach 1945-1947.

Redakcja

Redaktorzy naczelni:

Administrator pisma:

 • Stanisław Szwarc-Bronikowski

W redakcji „Wiadomości Mazurskich” pracowali: Feliks Murawa (zastępca redaktora naczelnego), Tadeusz Gutkowski (sekretarz redakcji), Jan Jankowski (redaktor depeszowy), Zdzisław Bieske (reporter), Julita Sienkiewicz (korektor), Ludwik Zieliński, Zygmunt Milewicz.
Wzorem prasy przedwojennej w redakcji pracowało tylko kilku etatowych dziennikarzy. Zabiegano natomiast o materiały osób spoza redakcji. Z pismem współpracowali m.in.: Zbigniew Przygórski, Antoni Kwiatkowski, Jerzy Smoleński, Emilia Sukertowa-Biedrawina, Maria Zientara-Malewska, Hieronim Skurpski, Jan Boenigk, Władysław Gębik, Alojzy Śliwa.
Biuro redakcji mieściło się przy ul. Św. Barbary 1.

Historia

Pismo wydawał Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Olsztynie. Ukazywało się od 1 sierpnia 1945 do 30 kwietnia 1947 r.
Do października 1945 r. „Wiadomości Mazurskie” wychodziły trzy razy w tygodniu (wtorki, czwartki i soboty) – ukazało się trzydzieści sześć numerów. Dwustronicowe wówczas pismo drukowano w formacie A4 na papierze pakunkowym techniką typograficzną w drukarni Urzędu. Ze względu na konkurencję coraz bardziej regularnie docierających do Olsztyna pism ogólnopolskich konieczna stała się reorganizacja pisma, którą przeprowadził Stanisław Szwarc-Bronikowski. Po kilkutygodniowej przerwie, od 15 grudnia 1945 r. „Wiadomości Mazurskie” ukazywały się sześć razy w tygodniu (oprócz poniedziałków) jako popołudniówka. Autorem tytułowej główki gazety był Hieronim Skurpski.
Od sierpnia 1946 r. „Wiadomości Mazurskie” o zwiększonej objętości drukowały powstałe w tym czasie Olsztyńskie Zakłady Graficzne.
Nakład pisma nie przekraczał 5 tys. egzemplarzy. W całej historii pisma ukazało się czterysta dziewięć numerów.
W 1947 r. „Wiadomości Mazurskie” przejęła Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa „Czytelnik”. Wydawane przez nią „Życie Olsztyńskie” (mutacja „Życia Warszawy”) traktowane było jako kontynuacja „Wiadomości Mazurskich”.

Tematyka

Cele pisma (wg artykułu programowego):

 • informowanie społeczeństwa
 • integrację środowiska olsztyńskiego
 • służba „nowej demokracji”

Tematyka pisma:

 • relacje wydarzeń z kraju i z zagranicy
 • informacje z życia Olsztyna
 • informacje z życia osób publicznych
 • ciekawostki z życia towarzyskiego
 • sprawozdania sądowe, sportowe
 • recenzje teatralne
 • artykuły publicystyczne o różnej tematyce

Starano się podkreślać ponadpartyjny charakter pisma – dopuszczano do głosu reprezentantów różnych odcieni olsztyńskiej myśli politycznej a nawet ostre w tonie polemiki. Jednocześnie jednak ton artykułów wskazywał jednoznacznie na sympatie polityczne redaktora.
Szczególnie silny nacisk kładziono na integrację ludności miejscowej i napływowej.

Ciekawostki

W latach 70-tych „Wiadomościom Mazurskim” poświęcono dwie prace magisterskie:

 • Zimolzak, Wiesław: „Wiadomości Mazurskie” na tle procesów integracyjnych w regionie warmińsko-mazurskim (1945-1947) / Zimolzak Wiesław ; Uniwersytet Warszawski, Instytut Dziennikarstwa. – Warszawa, 1974.
 • Sienicki, Edward: Problematyka społeczna i kulturalna na łamach „Wiadomości Mazurskich” / Edward Sienicki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Wydział Humanistyczny. – Olsztyn, 1977.

Bibliografia

 1. Łukaszewicz, Bohdan: Prasa Olsztyna drugiej połowy XX stuleci / Bohdan Łukaszewicz // W: Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006. – S. 546-577.
 2. „Życie” i dwa „Głosy”. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 2006, nr 123, dod. „Kronika 1946-1955”, s. 6-7.
 3. Z kart historii // „Gazeta Olsztyńska”. – 1978, nr 206, s. 10.
 4. Mroczkowski, Włodzimierz: A na początku były „Wiadomości Mazurskie” / Włodzimierz Mroczkowski. – Il. // „Panorama Północy”. – 1961, nr 15, s. 11, 14 ; nr 16, s. 11, 14 ; nr 17, s. 17, 22.
 5. Wakar, Andrzej: Zarys dziejów prasy olsztyńskiej / Andrzej Wakar. – Il. // „Warmia i Mazury”. – 1966, nr 2, s. 5, 13-14.