Andrzej Kucner

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Foto: Maja Kucner
Źródło: http://www.uwm.edu.pl


(1967- ) - pracownik naukowy, wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, autor i redaktor publikacji o tematyce filozoficznej, jeden z organizatorów olsztyńskich edycji Festiwalu Filozofii w Olsztynie

Biografia

Urodził się w 1964 r. Od 1993 asystent, od 2000 adiunkt na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam też w 2000 r. obronił doktorat pt. Człowiek w perspektywie antropologicznej filozofii Friedricha Nietzschego (promotor: prof. dr hab. Mirosław Żelazny). Obecnie (2011 r.) – wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (m.in. filozofia i historia filozofii, metodologia nauk społecznych i humanistycznych, filozofia kultury), od 2010 r. na stanowisku zastępcy dyrektora Instytutu Filozofii UWM.
W 1997 r. został członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, zaś od 2001 r. – sekretarzem Oddziału w Olsztynie. Od 2000 r. – członek Okręgowego Komitetu Olimpiady Filozoficznej. Od 2007 r. stał się członkiem komitetu organizacyjnego Festiwalu Filozofii zaś od 2009 r. jednym z organizatorów II i III edycji Festiwalu Filozofii w Olsztynie (od 2010 r. członek Biura Festiwalu Filozofii). Uczestniczył jako prelegent w sympozjach, seminariach oraz konferencjach polskich oraz regionalnych (np.: I (1995 r.) i III (1997 r.) Olsztyńskie Sympozjum Ekologiczne, II (2009) i III (2010) Festiwal Filozofii, oraz Filozofia Filmowo (2010 r.) w ramach VIII Olsztyńskie Dni Nauki).
Przedmiotem szczególnych badań Kucnera jest filozofia Fryderyka Nietzschego.

Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Publikacje

 • Friedrich Nietzsche. Źródła i perspektywy antropologii, Olsztyn, 2001

Publikacje zbiorowe

 • Z zagadnień współczesnej aksjologii, pod red. S. Opary, E. Starzyńskiej-Kościuszko, Olsztyn, 1996
 • Filozofia jako sposób konceptualizacji odczuwania losu, pod red. J. Bańki, Katowice, 1999
 • Podstawy filozofii, pod red. S. Opary, Olsztyn 1999, 2001, 2003, 2009
 • Oblicza nihilizmu, pod red. Z. Unickiego, Olsztyn, 2001
 • Granice dyscyplinarne w humanistyce, pod red. J. Kowalewskiego, W. Piaska, M. Śliwy, Olsztyn, 2006
 • Język poza granicami języka. Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku, pr. zb. pod red. A. Kiklewicza i J. Dembowskiego, Olsztyn, 2008
 • Rzeczy i ludzie, ludzie i rzeczy. Humanistyka wobec materialności, pod red. J. Kowalewskiego, W. Piaska i M. Śliwy, Olsztyn, 2008
 • Wokół Nietzschego, pr. zb. pod red. B. Banasiaka i P. Pieniążka. Nietzsche Seminarium, t. 1, Toruń, 2009
 • Nietzsche: system czy dywagacje?, pod red. B. Banasiaka i P. Pieniążka Nietzsche seminarium, t.2, Toruń, 2010
 • Festiwal Filozofii. T. 1. Utopia – wczoraj i dziś, pod red. T. Sieczkowskiego i D. Misztala, Toruń, 2010
 • Festiwal Filozofii. T.2. Filozofia: ogląd, namysł, krytyka?, pod red. M. Bogusławskiego, A. Kucnera, T. Sieczkowskiego, Olsztyn, 2010

Redakcja prac naukowych

 • Filozofia: namysł, ogląd, krytyka?, Olsztyn 2010 (wspólnie z M. Bogusławskim i T. Sieczkowskim)
 • M. Czyżewski, Mariusz Zaruski, Człowiek na miarę renesansu, Olsztyn, 2009 (wspólnie z Z. Łotysem)
 • Podstawy filozofii. Podręcznik akademicki, Olsztyn, 2003; 2009.

W 2008 r. Kucner wszedł w skład rady serii wydawniczej „Nietzsche seminarium”. Kucner publikował również w licznych pracach zbiorowych, materiałach publikacja pokonferencyjnych oraz w czasopismach naukowych i popularnonaukowych., takich jak: „Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie”, „Ruch Filozoficzny”, „Szkice Humanistyczne”, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, „Wisnik Charkivskogo Nacionalnogo Universitetu”, „Portret. Pismo Literacko-Kulturalne”, „Internetowe Czasopismo Filozoficzne DIAMETROS”, „MODUS”. W 2006 r. Kucner stał się korespondentem czasopisma „Ruch Filozoficzny” oraz członkiem komitetu redakcyjnego i sekretarzem redakcji czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”.