Antoni Olszewik

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Antoni olszewik.jpg
Siedzą od prawej: Antoni Olszewik - Przewodniczący Koła SBP w Szczytnie, Jadwiga Pijanowska - dyr. MBP w Szczytnie, Grażyna Maciejewska - dyr. Biblioteki WSP w Szczytnie, Marian Filipkowski - członek honorowy SBP, ks. prof. Edward Wiszowaty, Szczytno 20.05.2005.
Źródło: Zbiory własne Mariana Filipkowskiego.

(1950 - ) - bibliotekarz, działacz społeczno-kulturalny.

Biografia i działalność zawodowa

Urodził się w Orzynach. Ukończył Państwowe Technikum Rolnicze dla Pracujących w Szczytnie (1981).

Jest emerytowanym bibliotekarzem (42 lata stażu pracy), pełnił funkcję kierownika Filii Bibliotecznej w Orzynach, należącej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach.

Przez 2 kadencje był sołtysem sołectwa Orzyny, przez 5 kadencji radnym Rady Gminy Dźwierzuty oraz 2 kadencje przewodniczącym Zarządu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Szczytnie (2000-2008), 1 kadencję wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie (2001-2004).

Koło SBP pod jego kierownictwem, liczące aż 58 członków, należało do najlepszych w kraju.

Twórczość

Animator życia kulturalnego i oświatowego w Orzynach i powiecie szczycieńskim. Dzięki jego aktywności można m.in. obejrzeć w Orzynach tradycyjne Święto Wianków, usłyszeć mazurską legendę o Panu Bogu i diable. Z jego inicjatywy nadano Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Orzynach imię Ziemi Mazurskiej.

Organizator dorocznego Dnia Bibliotekarza, Święta Pieczonego Ziemniaka, prelekcji, promocji książek, itp.

Przynależność do organizacji

  • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
  • Polskie Stronnictwo Ludowe

Nagrody i odznaczenia

  • Złota Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1985),
  • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (2003),
  • Honorowa Odznaka SBP (2003),
  • Odznaka PSL (2005)

Bibliografia

  1. M. Filipkowski, Życie pełne wyzwań, Olsztyn 2013, s. 226-227.