Marian Filipkowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie
Źródło: Zbiory własne
Źródło: Zbiory własne
M. Filipkowski z żoną nad grobem J.F Kennedy'ego (prezydenta USA) i jego rodziny na Cmentarzu Narodowym Arlington pod Waszyngtonem, 1994 r.
Tym razem zwiedzają Happers Ferry (USA) - jedną z najpiękniejszych krain na świecie, 1994 r.
W karykaturze Józefa Burniewicza.
Źrodło: J.Burniewicz, Olsztyn w karykaturze i anegdocie, Olsztyn 1998

(1935 - ) – bibliotekarz, publicysta; dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie i kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie.

Biografia

Urodził się 22 marca 1935 r. w Filipkach Małych (powiat łomżyński, woj. podlaskie). Przez 47 lat pracował w zawodzie bibliotekarskim – w latach 1959-1964 na stanowisku kierownika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie, zaś od 1964 do 1973 r. – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie.

W latach 1973-1997 był dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie.

Przeszedł na emeryturę w 1997 r. Jako emeryt był także przez 3 lata kierownikiem Biblioteki Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, którą od podstaw zorganizował.

Od 1957 r. członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – już od pierwszych lat swej przynależności aktywny we wszystkich ogniwach Stowarzyszenia. Zorganizował też jego Oddział – Powiatowy – w Braniewie (dziś odpowiednik koła) i przez 9 lat był jego przewodniczącym.

Przez 6 kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Okręgu w Olsztynie (ostatnia kadencja w latach 2002-2005).

W latach 1985-1993 był członkiem dwóch kadencji Zarządu Głównego SBP, zaś od 2009 r. - członkiem honorowym.

Od 1979 r. członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, od 2016 r. jego członek honorowy.

Nagrody i odznaczenia

 • 1980 r. – Nagroda I stopnia Ministra Edukacji Narodowej
 • 1984 r. - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (nr leg. 2933-84-15)
 • 1986 r. – Nagroda Państwowa III stopnia im. Heleny Radlińskiej
 • 1986 r. – Nagroda I stopnia Ministra Edukacji Narodowej
 • 1996 r. – Nagroda I stopnia Ministra Edukacji Narodowej
 • 2015 r. - Statuetka "Twórca Roku" - Kolneńskie Owoce Kultury 2014
 • kilka nagród Ministerstwa Kultury i Sztuki
 • kilkanaście nagród Kuratora Oświaty i Wychowania
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Odznaka „Zasłużony dla Warmii i Mazur
 • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”
 • Za działalność w Stowarzyszeniu odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Honorową Odznaką SBP oraz wyróżniony nagrodą pieniężną stopnia centralnego.

Publikacje

 1. Bibliografia publikacji nauczycieli województwa olsztyńskiego za lata 1945-1985 / [oprac. zesp. Marian Filipkowski et al. ; red. Zofia Smołucha]; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego (Olsztyn, 1991),
 2. Życie pełne wyzwań, wyd. Książnica Polska w Olsztynie, Olsztyn 2013, 368 s.,
 3. Współautor pracy zbiorowej: "Olsztyńscy łomżyniacy. Wspomnienia pod redakcją Andrzeja Gąsiorowskiego i Krystyny Koziełło-Poklewskiej", wyd. Oddział Olsztyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, 2011,
 4. Współautor pracy zbiorowej: "Półwiecze dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Relacje i opinie bibliotekarzy. Materiały ze spotkania "okrągłego stołu",, wyd. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie, Warszawa 17 kwietnia 1996 r.,
 5. Współautor pracy zbiorowej: "Organizatorzy Bibliografowie Dydaktycy", wyd. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2015,
 6. Opowieści znad mitycznej Wincenty (O pograniczu mego wzrastania), wyd. Towarzystwo "Jan z Kolna", Kolno 2017, 368 s.
 • Filipkowski jest ponadto autorem ok. 200 artykułów, felietonów i listów w prasie lokalnej, regionalnej i centralnej oraz w kilku pracach zbiorowych. Filipkowski jest autorem licznych referatów i komunikatów wygłoszonych zarówno na konferencjach, sesjach naukowych i seminariach bibliotekarskich zorganizowanych w regionie Warmii i Mazur, jak i w Polsce. Należy też do bibliotekarzy parających się działalnością wydawniczą.
 • Organizator współpracy bibliotek publicznych pow. piskiego i braniewskiego, organizator Biblioteki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • "20-lecie dyrektorowania, czyli 32 stany z życia Mariana F" to album poświęcony pracy Mariana Filipkowskiego opracowany przez Zbigniewa Ślesińskiego.

Ciekawostki

 • żona Halina, dzieci: Maria Jolanta oraz Jadwiga, wnukowie: Michał, Łukasz, Marcin i Mateusz.
 • z upodobań kulinarnych: babka ziemniaczana z żeberkami, którą sam przyrządza
 • dzięki córce, Marii Jolancie, przebywającej na stypendium naukowym w Instytutach Narodowych Zdrowia USA w Bethesdzie (stan Maryland), zwiedził kilkadziesiąt bibliotek amerykańskich: naukowych , publicznych, szkolnych, pedagogicznych, jak również Bibliotekę Kongresu. Po powrocie do kraju opisał je w prasie regionalnej i czasopismach ZG SBP.

Bibliografia

 1. Filipkowski Marian : kto jest kim w bibliotekarstwie // „Poradnik Bibliotekarza”. – 1987, z. 3, s. 46, 47.
 2. Filipkowski, Marian: Najważniejsza jest koncepcja działania : ludzie z kręgu książki / Marian Filipkowski ; rozm. przepr. Halina Giżyńska // „Bibliotekarz Olsztyński”. – 1989, nr 1, s. 33-38.
 3. Filipkowski, Marian: Pisz rozmiłował mnie w zawodzie : ze wspomnień bibliotekarza / Marian Filipkowski // „Znad Pisy”. – 1996, z. 4, s. 94-99.