Bażyńskie Dni Literatury Regionalnej w Braniewie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Trzydniowy projekt bibliotekarski popularyzujący literaturę współczesną i czytelnictwo, zorganizowany w okresie miesięcy październik-listopad 1971 r. w Braniewie oraz okolicznych miejscowościach powiatu braniewskiego.

Organizator

Opis

Opisywane Dni to impreza ogarniająca dalsze miejscowości i wsie powiatu braniewskiego. Celem organizatora było zapewnienie ich mieszkańcom bezpośredniego kontaktu z pisarzami Warmii i Mazur. Projekt odbywał się pod patronatem Klubu Literatury Regionalnej w Olsztynie, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bażynach, Powiatowego Zarządu Związku Młodzieży Wiejskiej w Braniewie oraz koła tego związku w Braniewie, Inspektoratu PGR w Braniewie, Klucza PGR w Ornecie oraz orneckiej Gminnej Spółdzielni.

Przebieg

W październiku, w ośmiu miejscowościach – w PGR oraz wsiach – zorganizowano sejmiki czytelnicze:

Podsumowując opisane imprezy bibliotekarze dokonali analizy i oceny czytelnictwa w odwiedzanych wsiach i PGR.
Drugi moduł opisywanego projektu stanowił cykl spotkań autorskich, zorganizowanych w opisywanych placówkach, z udziałem Marii Zientary-Malewskiej, Henryka Panasa, Klemensa Oleksika i Władysława Gębika.
Podsumowanie Dni stanowiła uroczysta akademia, zorganizowana 20 listopada w Bażynach., podczas której podsumowano dokonania miejscowej Biblioteki Gromadzkiej oraz jej punktów wiejskich, i wręczono nagrody najaktywniejszy miejscowym bibliotekarzom. Zorganizowano również biesiadę literacką z udziałem wszystkich zaproszonych na Dni pisarzy.

Bibliografia

  1. (jh): Bażyńskie Dni Literatury Regionalnej / (jh) // „Gazeta Olsztyńska”. – 1971, 273, s. 5.