Barbara Hulanicka

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło:Na pojezierzu mazurskim, [1977], katalog w zbiorach WBP w Olsztynie
Wystawa twórczości Barbary Hulanickiej w Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2011 r. Artystka nie mogła być obecna na wernisażu z powodu choroby. Wystawę zorganizowało Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Wystawę otwiera Wicemarszałek Województwa Warm.-Maz. Anna Wasilewska.
Źródło:http://www.ceik.eu/
Barbara i Andrzej Hulaniccy w Barczewie w 1981 r. Tkanina Gwiazdy patrzą na nas znajdowała się we własności kardynała Józefa Glempa.
Źródło:T. Śrutkowski, 25 lat Nagrody im. Biskupa Ignacego Krasickiego, Olsztyn 2013
Książka autorstwa Heleny Piotrowskiej (2010).

(1924-2012) - autorka tkanin artystycznych tworzonych dawną techniką ludową, inspirowanych m.in. tradycją, folklorem i architekturą Warmii i Mazur

Biografia

Urodziła się 23 czerwca 1924 r. w Warszawie jako Barbara Sierakowska. Już w dzieciństwie „projektowała” tkaniny dla matki. W czasie okupacji rysowała sąsiadom portrety z fotografii. Bywały wśród nich upamiętnienia osób poległych lub zaginionych.[1] W czasie II wojny światowej walczyła w Armii Krajowej. Po wojnie ze względu na konieczność pracy, podjęła studia jako wolna słuchaczka Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (od 1949 r. już na studiach stacjonarnych).

W 1952 roku wyszła za mąż za Andrzeja Hulanickiego, który przez całe życie artystki służył jej pomocą jako rzemieślnik i organizator warsztatu. W 1954 r. otrzymała dyplom z tkaniny artystycznej, który obroniła u prof. Eleonory Plutyńskiej. Studiowała także w Wyższej Szkole Higieny Psychicznej w Warszawie. Następnie, 15 września 1954 roku przeniosła się na Mazury. W 1954 r. przyjęta została do Oddziału ZPAP w Olsztynie. Do 1959 roku mieszkała wraz z mężem Andrzejem Hulanickim w Mikołajkach, nadzorowała odtwarzanie starych wzorów dywanów i kilimów mazurskich w spółdzielni CPLiA „Tkanina”.[2] W latach 1960-1969 r. mieszkała w średniowiecznym zamku w Reszlu, który był wówczas pod opieką Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”.

W 1969 roku została prezesem oddziału olsztyńskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W tym okresie była również Radną MRN w Reszlu (1965-1969) i PRN w Biskupcu (od 1969). Od 1970 r. została służbowo przeniesiona do Fromborka, gdzie powierzono jej organizację uroczystości 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Pełniła wówczas funkcję kierownika Muzeum, jej mąż - administratora obiektu. W 1974 r. uzyskała dyplom ukończenia studiów podyplomowych z dziedziny muzealnictwa. Od roku 1980 osiadła w Barczewie, gdzie mieszkała i tworzyła do śmierci. Zmarła 23 lipca 2012 r.

Działalność

Podczas pobytu w Mikołajkach zajmowała się pracochłonną rekonstrukcją tradycyjnych mazurskich dywanów strzyżonych. Od 1960 roku, kiedy to Hulanickim zaproponowano organizację ośrodka kultury w zamku w Reszlu, przyjęła rolę kustosza zabytku (do 1970 r.) oraz zapoczątkowała Galerię Sztuki Współczesnej Warmii i Mazur oraz Dom Pracy Twórczej. Pracowała także z mężem społecznie opiekując się kulturą w powiecie. Po przeniesieniu się do Fromborka w 1970 roku była kierownikiem Muzeum Mikołaja Kopernika. Przyczyniła się wówczas do przeniesienia placówki z kanonii Najświętszej Marii Panny do Pałacu Biskupiego. W latach 1974-1980 nadzorowała Dział Sztuki Współczesnej, gdzie zajmowała się tworzeniem tkanin podwójnych oraz gobelinów tradycyjnych. W roku 1980 zamieszkała w Barczewie, gdzie w dawnej synagodze prowadziła szkółkę tkacką w założonym Centrum Tkactwa Warmii i Mazur, a także ogólnopolskie kursy dla instruktorów terapii zajęciowej. Pracę edukacyjną prowadziła do chwili zamknięcia synagogi przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, w styczniu 1996 roku.

Twórczość

Podczas studiów próbowała projektowania tkanin żakardowych, ale za namową męża studiowała tkactwo ręczne. Do wykonania pracy dyplomowej artystka wybrała technikę tworzenia tkaniny dwuosnowowej i wiązanej, zwanej też strzyżoną. W czasie pobytu w Mikołajkach przeszła od projektowania tkanin przemysłowych do swobodnej twórczości warsztatowej. Podczas pobytu w Reszlu rozwinęła twórczość własną w technice tkaniny podwójnej. Tworzyła także liczne gobeliny. W pracy tkackiej korzystała przez wiele lat z pomocy tkaczki ludowej z Wasilówki - Aurelii Majewskiej. Powstały wówczas prace o motywach zaczerpniętych z historii, przyrody i sztuki ludowej Warmii i Mazur. Główną inspiracją był zamek reszelski, dzięki któremu artystka zainteresowała się także architekturą, nastrojem i dziejami innych zabytków regionu. Do dziejów i legend Warmii i Mazur artystka nawiązywała nie tylko tematyką, ale także formą, kolorem oraz stylem dekoracyjnym. Z tego okresu twórczości pochodzi dywan Podróże bpa Krasickiego po Warmii. W latach 70-tych podczas pobytu we Fromborku powstały cykle: gobelinowe antependia do katedry (o tematyce roślinnej oraz zawierające postacie aniołów), kopernikowski (inspirowany miejscem związanym z badaniami astronoma), fromborski i inne o tematyce muzycznej, np. Jezioro Łabędzie. W okresie barczewskim powstały tkaniny ilustrujące uroki miast historycznych i ośrodków turystycznych Warmii i Mazur. Jednak przede wszystkim praca artystki w synagodze wpłynęła na jej zainteresowanie kulturą żydowską. Powstał wówczas cykl ekumeniczny Religie Świata.

Nagrody i odznaczenia

Za swoją twórczość uzyskała wiele nagród i odznaczeń, m.in.:

 • Złota Odznaka „Zasłużonym dla Warmii i Mazur” (1962)
 • Nagroda PWRN w Olsztynie (1967)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1974)
 • Tytuł Honorowego Obywatela Fromborka (1975)
 • Regionalna Nagroda im. Michała Lengowskiego (1988)
 • Tytuł „Barczewianin 2000 Roku”
 • Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyn (2005)
 • Tytuł Honorowego Obywatela Barczewa (2005)
 • Nagroda imienia Biskupa Ignacego Krasickiego (2010) - za całokształt twórczości oraz społeczną działalność[3]
 • Medal Srebrny Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2010)

Wystawy

Barbara Hulanicka prezentowała swoją twórczość rokrocznie na ponad 50 wystawach indywidualnych w całej Polsce. W 1957 roku po raz pierwszy wyeksponowano samodzielnie jej prace w CPLiA w Mikołajkach. Jednak już od 1956 r. uczestniczyła w krajowych wystawach zbiorowych. Przez cały okres twórczości wystawiała tkaniny w BWA w Olsztynie, Muzeum we Fromborku, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie, Galeria ZPAP Olsztyn. Obecnie twórczość artystki prezentowana jest w skansenie w Olsztynku, gdzie umieszczono stałą ekspozycję, m.in. gobelinów. Została również zauważona i doceniona zagranicą. Jej indywidualne wystawy zagraniczne to:

 • ZSRR: Kaliningrad (1964)
 • Francja: Lilie (1974), Angers (1988), Amboise, Chateauroux (1989), Angers, St. Brieuc (1994)
 • USA: San Francisco, Carmel, Los Angeles (1975), Corpus Christi, Huston, Kingswille, San Antonio (1976)
 • Anglia: Londyn (1977), Edynburg, Glasgow (1978)
 • Węgry: Eger (1989)
 • Niemcy: Hannover (1989), Nettetal, Bonn (1991), Travemünde (1992) Langenhagen (1993), Bad Driburg (1995),

Travemunde (1997), Nettetal, Osnabruck (2002), Osnabruck (2003)

 • Włochy: Rzym (1991)
 • Szwajcaria: Genewa (2001)

Prace Barbary Hulanickiej znajdują się w wielu muzeach polskich : Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, Muzeum im. Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Urząd Rady Ministrów i Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, a także w wielu galeriach i muzeach w Australii, Danii, Francji, Niemczech, Republice Południowej Afryki, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Watykanie, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, jak również w zbiorach prywatnych. Jej tkaniny zakupiono jako dary dla Josipa B. Tito i Nikity Chruszczowa, kardynała Karola Wojtyły, prymasa Stefana Wyszyńskiego, papieża Pawła VI i Richarda Nixona, francuskiego biskupa Jeana Orchampt d’Angersa. W 1983 r. w Rzymie osobiście darowała swoją tkaninę papieżowi Janowi Pawłowi II. Działacze Domu Polski Wschodniej, który niedawno otwarto w Brukseli, zamówili u niej tkaninę na ścianę w sali obrad.

Galeria

Przypisy

 1. Błachowski Aleksander, Barbara Hulanicka. Tkanina : jubileusz czterdziestopięciolecia pracy twórczej, ulotka w zbiorach dokumentów życia społecznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
 2. Hulanicka Barbara, Religie świata w tkaninie podwójnej, Rzym, 1991, [katalog wystawy ze zbiorów dokumentów życia społecznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie].
 3. Katarzyński Władysław, Barbara Hulanicka z nagrodą biskupa : prestiżowe wyróżnienie dla mistrzyni artystycznych tkanin, „Gazeta Olsztyńska”, 2010, nr 95, s. 4.

Zobacz też

Bibliografia

 1. Warmia i Mazury w tkaninie Barbary Hulanickiej : [katalog wystawy, Reszel sierpień-październik 1966 r.]. - W zbiorach dokumentów życia społecznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
 2. Barbara Hulanicka : życie i twórczość / oprac. Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz. – Olsztyn : Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2005/2006. – Katalog wystawy w zbiorach dokumentów życia społecznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
 3. Piotrowska, Helena: Hulajnitka. Barbara Hulanicka. Życie i twórcze dzieło / Helena Piotrowska. - Olsztyn : Związek Polskich Artystów Plastyków. Oddział Olsztyn, 2010.
 • Radiowa rozmowa na portalu eŚwiatowid.pl poświęcona B.Hulanickiej [1]