Bohdan Łukaszewicz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Zbiory prywatne Bohdana Łukaszewicza

(1945-2017) – historyk, nauczyciel akademicki, badacz dziejów Warmii i Mazur, redaktor, wydawca.

Biografia

Urodził się 6 stycznia 1945 r. w Wilnie. Latem 1945 r. rodzina osiedliła się w Olsztynie. Absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego (1973), doktorat (1979) i habilitację (1990) uzyskał na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 2011 r. Zmarł 1 grudnia 2017 roku w Olsztynie.

Działalność

W latach 1960–1967 pracował jako drukarz, następnie do 1973 r. był redaktorem technicznym w Wydawnictwie „Pojezierze”. W 1973 r. został asystentem w Zakładzie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Od 1976 r. w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, gdzie kierował Pracownią Historii Warmii i Mazur w Polsce Ludowej oraz wydawnictwem (1981–1992), zaś w latach 1991–1992 był zastępcą dyrektora ds. naukowych.

Od 1992 r. profesor nadzwyczajny w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej/Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (w latach 1999–2004 kierownik tegoż Zakładu), a następnie w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych (w latach 2001–2002 zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu).

W latach 1975–2006 sekretarz redakcji kwartalnika poświęconego przeszłości ziem Polski północno-wschodniej „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”.

Na terenie uczelni pełnił liczne funkcje organizatorskie: m.in. przewodniczył Komisji Wyborczej WSP (1993-1996), Rektorskiej Komisji ds. Nowelizacji Statutu WSP (1995–1996), Radzie Programowej Radia UWM FM (2002–2005); był członkiem Komisji Rektorskiej ds. Powołania Uniwersytetu (1997–1998) i Rady Programowej „Gazety Uniwersyteckiej” (2002–2008). Z rekomendacji uczelni członek Komisji Dyscyplinarnej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1999–2002). W latach 2012–2014 rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich UWM.

Był członkiem m.in. Instytutu Zachodniego, Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich/Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej w Olsztynie (1978–1999), Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, Rady Programowej Radia Olsztyn S.A. (1995–1999). W latach 1973–2005 sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej, od 2005 r. członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej.

W latach 1994–2000 przewodniczył Zespołowi Specjalistycznemu Historii Wojewódzkiej Komisji ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Od 1967 r. członek Polskiego Towarzystwa Historycznego: w latach 1973-1979 sekretarz zarządu oddziału olsztyńskiego; członek Zarządu Głównego w latach 1982-1988, następnie członek Sądu Koleżeńskiego II instancji Zarządu Głównego (1991-1997); skarbnik Zarządu Głównego (1997-2000), członek Prezydium Zarządu Głównego PTH (2000–2003). Członek Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji do Badania Problemów Nauczania Historii (2002–); członek kapituły Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii (2011–).

Publikacje

Był autorem monografii, edycji źródłowych, artykułów naukowych i publicystycznych. Wśród publikacji książkowych dotyczących tożsamości kulturowej i dziedzictwa historycznego regionu wymienić należy m.in.:

 • Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur (1982)
 • IV Dzielnica Związku Polaków w Niemczech 1922–1939 (wspólnie z Wojciechem Wrzesińskim – 1982)
 • Olsztyn 1945–1985. Zapis czterdziestolecia (1987)
 • O nową Polskę. Z dziejów aparatu bezpieczeństwa i porządku publicznego na Warmii i Mazurach w latach 1945–1950 (1989)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii i Mazurach w latach 1945–1947 (1991)
 • Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946–1955 (2000)
 • Olsztyn 1945–2005. Raptularz miejski (2006)
 • Życiorysy 1947–1956. Ukraińcy z operacji „Wisła” represjonowani na Warmii i Mazurach w latach 1947–1956. Materiały biograficzne (2009)
 • Represjonowani na Warmii i Mazurach w latach stalinizmu 1945-1956. Materiały biograficzne (2013)

Edycje źródeł:

 • Ze znakiem »P«. Relacje i wspomnienia robotników przymusowych i jeńców wojennych w Prusach Wschodnich (wspólnie z Bohdanem Koziełło-Poklewskim – 1977)
 • Dzieciństwo i młodość ze znakiem »P«. Wspomnienia (wspólnie z Bohdanem Koziełło-Poklewskim – 1982)
 • Drukarze Olsztyna. Wspomnienia (1985)
 • Ze znakiem »P«. Relacje i wspomnienia z robót przymusowych w Prusach Wschodnich w latach II wojny światowej (wspólnie z Bohdanem Koziełło-Poklewskim – 1985)
 • Rok 1956 na Warmii i Mazurach. Wybór źródeł (1998)
 • U źródeł uniwersytetu. Materiały i dokumenty do powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (1999)
 • Kalendarium uniwersyteckie 1999–2004 (2004)

Odznaczenia

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1979)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1986)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1999)
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2008)

Wyróżnienia


Galeria zdjęć

Źródło: Zbiory prywatne Bohdana Łukaszewicza

Bibliografia

 1. Olsztyńskie biografie literackie 1945–1988 / praca zbiorowa pod red. Jana Chłosty. – Olsztyn: Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1991. – s. 118.
 2. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al.]. – Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. – s. 121.
 3. Visuotiné Lietuvių Enciklopedija, XIII, Vilnius 2008. – s. 674.


Zobacz też

 1. Achremczyk Stanisław, Komunikaty Mazursko-Warmińskie – 50 lat pisma historycznego, materiał zamieszczony na stronie internetowej Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
 2. Bohdan Łukaszewicz w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI)