Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Stowarzyszenie skupiające badaczy historii i kultury regionu Warmii i Mazur, działające w Olsztynie od 1991 r.

Siedziba

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 87

Historia

Historia Towarzystwa sięga lat 60-tych, kiedy to powstało Stowarzyszenie Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Na początku lat 90-tych ze struktur stowarzyszenia wyłoniono placówkę badawczo-rozwojową, która zachowała nazwę Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Nadal funkcjonujące stowarzyszenie dla odróżnienia przyjęło nazwę Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Pod tą nazwą zostało oficjalnie zarejestrowane w 1991 r. Stowarzyszenie ma charakter ogólnopolski. Sprawująca początkowo nadzór nad stowarzyszeniem Rada Naukowa została przekształcona w Zarząd z prezesem na czele. Dotychczas funkcję te pełnili: Andrzej Hopfer, Jerzy Suchta, Krystyna Stasiewicz. Obecnym prezesem jest Zbigniew Puchajda, wiceprezesem Jan Chłosta, skarbnikiem Tomasz Chrzanowski, sekretarzem Ryszard Tomkiewicz. Pozostali członkowie Zarządu to: Stanisław Achremczyk, Tadeusz Baryła, Grzegorz Białuński, Janusz Cygański, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Jerzy Sikorski, Jerzy Suchta. W skład towarzystwa wchodzi ponad 160 członków, w tym kilkunastu honorowych.

Struktura

Członkowie stowarzyszenia działają w czterech komisjach:

Cel

Misją Towarzystwa jest propagowanie szeroko rozumianej humanistyki, w tym zwłaszcza wiedzy historycznej dotyczącej Warmii i Mazur.

Działalność

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:

a także ze środowiskiem naukowym Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja)

  • działalność wydawniczą (serie książek „Rozprawy i Materiały OBN” i „Biblioteka Olsztyńska”, artykuły zamieszczane na łamach kwartalnika „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, miesięcznika „Obwód Kaliningradzki” oraz sprawozdania z pracy stowarzyszenia w „Biuletynie Towarzystwa Naukowego”
  • organizację pomocy naukowcom w docieraniu do informacji i materiałów
  • popularyzację osiągnięć młodych badaczy - autorów prac naukowych dotyczących Warmii i Mazur. Od 1995 r. towarzystwo wspólnie z Ośrodkiem Badań Naukowych w cyklu dwuletnim organizuje konkurs o Humanistyczną Nagrodę Naukową im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Ludzie związani z Towarzystwem

Bibliografia

  1. Sikorski, Jerzy: Dziesięć lat działalności Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego 1991-2001 / Jerzy Sikorski // „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. - 2001, nr 4, s. 573-582.
  2. Tomkiewicz, Ryszard: Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego 2001-2005 / Ryszard Tomkiewicz // „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. - 2005, nr 3, s. 463-465.
  3. Stasiewicz, Krystyna: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w latach 2005-2009 / Krystyna Stasiewicz, Ryszard Tomkiewicz // „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. - 2009, nr 4, s. 581-586.
  4. Biuletyn Naukowy Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego / red. Ryszard Tomkiewicz. - Olsztyn : TNWK, [Nr 20] 2010/2011.

Zobacz też