Borussia (czasopismo)

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Olsztyńskie czasopismo wydawane przez Wspólnotę Kulturową „Borussia” od 1991 r.

Redakcja

Redaktor naczelny:

Sekretarz redakcji:

Zastępca sekretarza:

Członkowie redakcji:

Współpraca:

Rada Redakcyjna (od 1998 r.):

Historia

Pierwszy numer pisma ukazał się w 1991 r. pod redakcją Kazimierza Brakonieckiego, który był redaktorem naczelnym do 1997 r. Pismo pełniło i pełni ważną funkcję w lokalnym środowisku – jest instrumentem więzi środowiskowej, stymulatorem aktywności twórczej oraz intelektualnej mieszkańców miast i miasteczek regionu, obszarem koegzystencji kilku kultur, religii, tradycji (Mazurów, Warmiakó, Niemców, przybyszów z Mazowsza i z Kresów).
W redakcji pisma pracowali: Grzegorz Jasiński, Zbigniew Chojnowski, Alicja Bykowska-Salczyńska, Rafał Żytyniec, Grzegorz Supady, Wacław Sobaszek, Maryla Paturalska, Adam Kurłowicz, Iwona Ndiaye, Grzegorz Ojcewicz, Krzysztof Janicki (opracowanie graficzne), Halina Piotrowska (redakcja techniczna).
Z pismem współpracowali: Tamara Bołdak-Janowska, Wojciech Marek Darski, Mieczysław Jackiewicz, Antoni Janowski, Janusz Jasiński, Maryna Okęcka-Bromkowa, Piotr Siwecki, Leszek Szaruga, Tadeusz Baryła.
„Borussia” powstała jako półrocznik, następnie przekształcono ją w kwartalnik. Ukazuje się jednak nieregularnie.
Pismo wychodzi w formacie B5. ISSN: 0867-6402

Tematyka

„Borussia” jest czasopismem poświęconym kulturze, historii i literaturze Warmii i Mazur, jednak zgodnie z zasadą „otwartego regionalizmu”, nie zamyka się wyłącznie w tematyce regionalnej. Początkowo miało charakter historyczno-literacki, obecnie antropologiczno-literacki[1].
W piśmie ukazują się rozprawy naukowe, polemiki dotyczące problemów tożsamości i dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur (szczególnie pierwsze numery z lat dziewięćdziesiątych) oraz współczesnej Europy, teksty literackie (w tym zarówno utwory rodzimych autorów, jak i tłumaczenia), szkice, recenzje oraz relacje z wydarzeń kulturalnych, sesji i konferencji.
Niemal każdy numer „Borussi” ma swój temat przewodni (np. podróżowanie, mity narodowe, wielokulturowość, świat reportażu, pamięć, koniec Europy Wschodniej). Wiele numerów pisma miało charakter monotematyczny, np.: nr 48 poświęcony był Siegfriedowi Lenzowi, nr 47 – szeroko rozumianej tematyce grunwaldzkiej, nr 46 – historii i literaturze Kaliningradu, nr 32 – rodzinie Mannów, nr 28 – Węgrom, nr 28 – stosunkom polsko-niemieckim, nr 14 – metafizyce miejsca ziem zachodnich i północnych, nr 11 – nowej poezji Warmii i Mazur 1980-1995 (numer zawierał antologię tekstów i szkice).
W „Borussii” ukazują się również miniantologie obcej literatury współczesnej – niemieckiej, litewskiej, rosyjskiej (szczególnie kaliningradzkiej), białoruskiej, macedońskiej, węgierskiej.
W dwudziestoletniej historii pisma na łamach „Borussii” publikowało około siedmiuset autorów i tłumaczy, m.in.: Marek Barański, Krzysztof Beśka, Tamara Bołdak-Janowska, Kazimierz Brakoniecki, Alicja Bykowska-Salczyńska, Zbigniew Chojnowski, Marcin Cielecki, Krzysztof Czacharowski, Wojciech Marek Darski, Anna Janko, Antoni Janowski, Karol Maliszewski, Czesław Miłosz, Piotr Piaszczyński, Tadeusz Prawdzic-Brzeski, Stanisław Raginiak, Mariusz Sieniewicz, Piotr Siwecki, Mirosław Słapik, Leszek Szaruga, Krzysztof Dariusz Szatrawski, Witold Wirpsza, Stefan Chwin, Inga Iwasiów, Włodzimierz Kowalewski, Olga Tokarczuk, Arno Surminski, Grzegorz Białuński, Jan Chłosta, Alfred Czesla, Andrzej Rzempołuch, Andrzej Sakson, Robert Traba, Andrzej Wakar i wielu innych.

Nagrody i wyróżnienia

  1. Nagroda paryskiej „Kultury” (1996)

Bibliografia

  1. Jentys, Maria: Borussia / Maria Jentys // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – S. 55.
  2. Marecki, Piotr: Pospolite ruszenie : czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po 1989 roku : rozmowy z redaktorami / Piotr Marecki. – Kraków : Korporacja Ha!art, 2005. – S. 155-163.

Przypisy

  1. Por. wypowiedź Roberta Traby w książce Piotra Mareckiego Pospolite ruszenie. Czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po 1989 roku. Rozmowy z redaktorami, Kraków, 2005, s. 161.

Zobacz też