Cecylia Bieguszewska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Bibliotekarka, pracownik naukowy.

Biografia

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, doktorem nauk humanistycznych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, a także kustoszem dyplomowanym.

Działalność

W latach 1955-1969 pracowała w Bibliotece Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (WSR), w której była pierwszym kierownikiem Oddziału Udostępniania Zbiorów (1959-1969). W tym czasie m.in. wprowadziła zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów. Od 1969 r. pełniła funkcję kierownika Biblioteki Bydgoskiej Filii WSR w Poznaniu; w latach 1975-1991 była dyrektorem Biblioteki Głównej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

Przynależność do organizacji

W okresie pobytu w Olsztynie była członkiem Towarzystwa Kultury Języka (w latach 1966-1970 pełniła funkcję sekretarza), Koła Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich przy WSR w Olsztynie (do 1970 r. pełniła funkcję skarbnika), a także wiceprzewodniczącą Zarządu Okręgu Olsztyńskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1966-1970).

Publikacje

Jej artykuły na temat historii, działalności i zbiorów Biblioteki WSR publikowane były m.in. w „Przeglądzie Bibliotecznym”, „Bibliotekarzu” i „Komunikatach Mazursko-Warmińskich”.

Odznaczenia

  • Honorowa Odznaka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (1967)

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 35.

Zobacz też