Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Numer pierwszy pisma.
Bibliografie zawartości pisma opracowane przez Jerzego Minakowskiego w 1979 i 1993 r.

Kwartalnik naukowy Towarzystwa Badań Naukowych i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ukazujący się od 1957 r.

Redakcja

Adres

ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn

Historia

Historia pisma sięga lat 1946-1948 kiedy to ukazywał się periodyk Instytutu Mazurskiego w Olsztynie pod nazwą „Komunikaty Działu Informacji Naukowej”. W 1948 r. Instytut Mazurski został przekształcony w Stację Naukową Instytutu Zachodniego. Zbierane przez nią materiały odnoszące się do regionu warmińsko-mazurskiego ukazywały się wówczas w „Przeglądzie Zachodnim”, natomiast ich nadbitki wydawano w dalszym ciągu pod nazwą „Komunikaty” Stacji Naukowej Instytutu Mazurskiego w Olsztynie. W połowie 1953 r. w wyniku reorganizacji instytutów naukowych Instytut Mazurski zaczął funkcjonować jako Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego. Reaktywowanie pisma było wynikiem zabiegów podejmowanych przez olsztyńskich historyków związanych ze Stacją Naukową i Wojewódzkim Archiwum Państwowym. Było też odpowiedzią na zapotrzebowanie rozrastającego się w Olsztynie środowiska humanistycznego na własny periodyk naukowy, jak też rehabilitacją po 1956 r. społecznych badań regionalnych. Na zjeździe historyków obradujących w Warszawie w październiku 1956 r. delegacja olsztyńska, w której znaleźli się Tadeusz Grygier, Emilia Sukertowa-Biedrawina i Władysław Ogrodziński, zdołano uzyskać zgodę na wydawanie kwartalnika naukowego. Dla zachowania tradycji w publikowanym od 1957 r. piśmie zachowano częściowo dawną nazwę i dlatego do dnia dzisiejszego brzmi ona „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”.[1] Pierwszym redaktorem kwartalnika został Tadeusz Cieślak. W składzie redakcyjnym znaleźli się: Emilia Sukertowa-Biedrawina jako sekretarz Janusz Jasiński, Władysław Ogrodziński, Tadeusz Grygier, Władysław Gębik, Bohdan Wilamowski oraz Zbigniew Januszko. W 1958 r. ze stanowiska redaktora zrezygnował Tadeusz Cieślak, oddając redakcję Emilii Sukertowej-Biedrawinie. Po niej obowiązki te sprawował Janusz Jasiński (1970-1983), a od 1983 r. pełni je Wojciech Wrzesiński. Współredaktorem pisma był także Bohdan Koziełło-Poklewski. Od 1993 r. „Komunikaty” są wydawane przez Towarzystwo Naukowe i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Kwartalnik został też zaliczony przez Komitet Badań Naukowych do jednych z najważniejszych polskich czasopism historycznych.

Cele programowe czasopisma

 • Przedstawianie aktualnych wyników badań nad dziejami regionu jego najbliższych sąsiadów, z tego samego kręgu kulturowego i politycznego
 • Budowanie polskich tradycji Warmii i Mazur i ukazywanie ich miejsca w całej historii Polski
 • Inspirowanie badań nad zapomnianymi kartami dziejów regionu
 • Stwarzanie warsztatowej płaszczyzny kształtowania i rozwijania olsztyńskiego historycznego środowiska naukowego
 • Prowadzenie informacji i polemiki z wynikami badań i stwierdzeniami niemieckiego środowiska naukowego[2]

Problematyka pisma

Kwartalnik poświęcony rozwijaniu badań głównie historycznych początkowo nastawiony był przede wszystkim na dzieje najnowsze, ze szczególną preferencją dla spraw narodowościowych, dziejów polskiego osadnictwa w różnych epokach. Stopniowo pismo rozszerzało swoje zainteresowania na wszystkie okresy dziejów, od prehistorii po czasy współczesne. Angażowało też lokalnych przedstawicieli innych dyscyplin naukowych: etnografii, socjologii, historii sztuki, archeologów, literaturoznawców, ekonomistów. Jeżeli chodzi o zasięg geograficzny podejmowanych badań i analiz, od początku funkcjonowania przedmiotem jego zainteresowań była cała prowincja wschodniopruska, a z czasem tereny państw bałtyckich, aż do dziejów Litwy, Łotwy i Estonii.

Przypisy

 1. Janusz Jasiński, Z dziejów „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” 1970-1971, „Echa Przeszłości”, [T. VI], (2005), s. 213.
 2. Wojciech Wrzesiński, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” – 50 lat olsztyńskiego kwartalnika historycznego, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2007, nr 3, s. 291.

Bibliografia

 1. Jasiński, Janusz: Z dziejów „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” 1970-1971 / Janusz Jasiński // „Echa Przeszłości”. – [T. VI] (2005), s. 213-237.
 2. Łukaszewicz, Danuta Elżbieta: Analiza zawartości „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” za lata 1957-1977 / Danuta Elżbieta Łukaszewicz // „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. – 1979, nr 1, s. 59-81.
 3. Wrzesiński, Wojciech: „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” – 50 lat olsztyńskiego kwartalnika historycznego / Wojciech Wrzesiński // „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. – 2007, nr 3, s. 287-295.

Zobacz też

 • Stanisław Achremczyk, Komunikaty Mazursko-Warmińskie - 50 lat pisma historycznego, materiał zamieszczony na stronie internetowej Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie www.obn.olsztyn.pl