Chór Chłopięco-Męski Miasta Olsztyn

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo chóru
Źródło: strona internetowa zespołu

Olsztyński zespół działający przy Pałacu Młodzieży od 2000 r.

Historia

Zespół powstał we wrześniu 2000 r. z inicjatywy prof. Józefa Wojtkowiaka jako Chór Chłopięcy Miasta Olsztyn, zrzeszający uczniów olsztyńskich szkół podstawowych (jedyny chór chłopięcy w województwie warmińsko-mazurskim). Pierwszy koncert chóru odbył się 25 maja 2001 r. pt. „Tobie mamo i tato”.
W 2006 r. zespół przekształcono w chór chłopięco-męski – grono chórzystów powiększyło się o studentów Katedry Muzyki UWM w Olsztynie. Od początku istnienia chóru dyrygentem zespołu jest nieprzerwanie prof. Józef Wojtkowiak. Asystentem dyrygenta jest Judyta Mazur.
Chór Chłopięco-Męski Miasta Olsztyn jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz międzynarodowej organizacji zrzeszającej chóry chłopięce „Pueri Cantores”.

Działalność

Chór Chłopięco-Męski Miasta Olsztyn działa przy Pałacu Młodzieży. Zespół ma w repertuarze utwory ludowe, muzykę religijną, pieśni patriotyczne oraz utwory jedno- i wielogłosowe kompozytorów dawnych i współczesnych. Chór koncertował w kraju i zagranicą, współpracował z filharmonią olsztyńską, brał udział w wykonaniu znanych utworów wokalno-instrumentalnych (m.in. Tosci Pucciniego, Carminy Burany Orffa). Zespół uczestniczył w licznych przeglądach, festiwalach i konkursach, m.in. w: Przeglądzie Chórów Dziecięcych w Kaliningradzie (2002 r.), Międzynarodowym Festiwalu Chórów Dziecięcych w Wilnie (2003 r.), V Przeglądzie Pieśni Chóralnej w Lubawie (2003 r.), Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie, XI Wielkopolskich Spotkaniach Chóralnych „Carmen Sacrum” w Kaliszu (2004 r.), III Festiwalu Chórów i Orkiestr Dętych „O Warmio Moja Miła” w Olsztynie (2007), Krajowych Kongresach Federacji „Pueri Cantores” oraz w festiwalach chóralnych w Łodzi i Bydgoszczy.
Zespół koncertuje dla społeczności Olsztyna, uświetnia śpiewem uroczystości państwowe i religijne, uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych miasta i regionu.

Nagrody i odznaczenia

 1. XXIV Ogólnopolski Konkurs Chórów a capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy (2004)
  • I nagroda i Puchar Prezydenta Olsztyna w przesłuchaniach wojewódzkich w Olsztynie
  • Srebrny Kamerton
 2. VII Łódzki Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis” (2004)
  • II miejsce
  • Puchar Łódzkiego Kuratora Oświaty

Bibliografia

 1. Mazur, Judyta: Koncert „olsztyńskich słowików” / Judyta Mazur // „Wiadomości Uniwersyteckie UWM”. – 2007, nr 7, s. 21.
 2. Mazur, Judyta: Styczniowe kolędy / Judyta Mazur // „Wiadomości Uniwersyteckie UWM”. – 2008, nr 1, s. 12.
 3. (a): Jubileusz na głosy / (a) // „Wiadomości Uniwersyteckie”. – 2005, nr 11, s. 17.
 4. WMS: Olsztyńskie słowiki / WMS // „Olsztyńska Gazeta Gospodarcza”. – 2004, nr 6, s. 28.
 5. Wojtkowiak, Józef: Rozmowa z profesorem Józefem Wojtkowiakiem / rozm. Aleksandra Wójtowicz // „Przegląd Pałacowy”. – 2001, nr 7, s. 6-8.
 6. (tm): Od Mikołaja Gomółki po „Przybyli ułani” : Chłopięcy Chór Miasta Olsztyna / (tm) // „Tygodnik Warmiński”. – 2002, nr 16, s. 18.

Zobacz też