Józef Wojtkowiak

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1955-) – profesor sztuk muzycznych, dyrygent, organizator zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych

Biografia

Urodził się 6 lipca 1955 r. w Górze. W 1979 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu, a w 1988 r. dwuletnie Studium Dyrygentury Chóralnej przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Przewód kwalifikacyjny I stopnia (1990 r.) i II stopnia (1997 r.) odbył w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W 2007 r. uzyskał tytuł profesora sztuk muzycznych.

Działalność

W latach 1979-1983 pracował jako perkusista w Orkiestrze Symfonicznej Państwowej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Od 1979 r. współpracował też z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Olsztynie (Katedra Wychowania Muzycznego) – od 1983 r. na stanowisku asystenta, od 1990 r. na stanowisku adiunkta i od 1998 r. - profesora nadzwyczajnego. Obecnie jest profesorem Katedry Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obok działalności zawodowej zajmuje się również działalnością artystyczną i kreacyjną. W 1979 r. założył chór żeński Villanella na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. W latach 1981-1987 był również dyrygentem chóru Bazylika Współkatedralna Świętego Jakuba Apostoła w Olsztynie|Katedry pod wezwaniem św. Jakuba]]. W 1991 r. brał udział w przygotowaniu muzycznej oprawy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Olsztynie oraz dyrygował połączonymi chórami podczas uroczystej mszy św. pod przewodnictwem Ojca Świętego na placu przy stadionie „Stomilu” w Olsztynie 6 czerwca 1991 r. W latach 1991-2004 prowadził chór mieszany „Optima Fide” Katedry Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a następnie Katedry Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od września 2000 r. prowadzi natomiast Chór Chłopięcy Miasta Olsztyna. Jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Krajowej i Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores.

Twórczość

Przedmiotem jego badań jest chorał gregoriański w muzyce polskiej. Jest autorem wielu artykułów, w których podejmuje problemy wykonawstwa muzyki chóralnej. Opublikował też opracowania książkowe, m.in.:

  • Prawykonanie światowe pierwszego oratorium Feliksa Nowowiejskiego - Powrót syna marnotrawnego op. 3 (1998)
  • Prowadzenie zespołu chóralnego a cappella (2001)

Osiągnięcia

Z chórami: żeńskim Villanella (1979-1991), mieszanym Optima Fide Katedry Muzyki (2001-2004) oraz Chórem Chłopięcym Miasta Olsztyna wykonał łącznie ponad 1100 koncertów a cappella, a także formy wokalno-instrumentalne, m.in.:

Nagrody i odznaczenia

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za udział w festiwalach i konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych z chórami Villanella, Optima Fide i Chórem Chłopięcym Miasta Olsztyna. Oprócz tego otrzymał:

  • Nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyna (2001, 2007)
  • Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (2008)

Bibliografia

  1. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al.]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. – S. 218-219.

Zobacz też