Diecezjalny Kongres Muzyki Liturgicznej w Elblągu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu
Źródło: http://www.info.elblag.pl
Kościół pw. Bożego Ciała w Elblągu
Źródło: http://scholacantorumelbingensis.cba.pl

Cykliczny projekt o charakterze muzyczno-edukacyjnym, realizowany od 2008 r. w Elblągu.

Organizator

Cele

Celem organizowanych cyklicznie zjazdów jest pogłębienie duchowości liturgicznej, czyli świadomości tego, czym jest prawdziwa muzyka liturgiczna, a także ustawiczna formacja oraz odpowiednia edukacja muzyczna osób zaangażowanych w pełnienie funkcji związanej z takim miejscem kultu, jakim jest kościół.

Opis

Idea zorganizowania w diecezji elbląskiej Diecezjalnego Kongresu Muzyki Liturgicznej wynikła, po pierwsze, z potrzeby integracji i scalenia regionalnego środowiska muzyków kościelnych, po drugie zaś – z potrzeby utrwalania postaw odpowiedniego zaangażowania w sprawy muzyki sakralnej oraz swoistego powołania do funkcji organisty, kantora, chórzysty, czy też śpiewaka w miejscu kultu. W Kongresach uczestniczyło kilkudziesięciu pracujących w parafiach województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego kapłanów, organistów, kantorów, chórzystów oraz liderów parafialnych schol i zespołów muzycznych. Spotkania realizowano w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu oraz w kościele pw. Bożego Ciała. Imprezę objął swym patronatem Biskup Elbląski ks. dr Jan Styrna.
Od samego początku istnienia Kongresu organizator zaplanował realizację opisywanego spotkania co dwa lata, naprzemiennie z Dniami Cecyliańskimi jako formą mniej uroczystą święta muzyki. Kongres inicjowała msza święta, aby podkreślić w ten sposób nieodłączny związek idei święta z dniem patronalnym świętej Cecylii (3 w.), dziewicy i męczennicy chrześcijańskiej, patronki chórzystów, lutników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-muzycznych. Następnie program imprezy tworzyły koncerty organowe oraz sesja wykładowa, przybliżająca temat z zakresu historii bądź teorii muzyki kościelnej. Jako że każda z edycji Kongresu posiadała hasło, to ono determinowało tematykę poszczególnych wystąpień.

Edycje

Bibliografia

  1. Towarek, Piotr: Kongres Muzyki Liturgicznej i Dni Cecyliańskie / ks. Piotr Towarek Delegat Biskupa Elbląskiego Ds. Organistów i Muzyki Kościelnej //W: http://scholacantorumelbingensis.cba.pl (dostęp:czerwiec 2011)