Dni Cecyliańskie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Cykliczny projekt o charakterze muzyczno-edukacyjnym, realizowany od 2006 r. w Elblągu.

Organizator

  • Schola Cantorum Elbingensis - Elbląska Szkoła Kantorów

Cele

Celem organizowanych cyklicznie spotkań jest pogłębienie duchowości liturgicznej, czyli świadomości o tym, czym jest prawdziwa muzyka liturgiczna, a także ustawiczna formacja oraz odpowiednia edukacja muzyczna osób zaangażowanych w pełnienie funkcji związanej z takim miejscem kultu, jakim jest kościół.

Opis

Idea zorganizowania w diecezji elbląskiej Dni Cecyliańskich wynikła, po pierwsze, z potrzeby integracji i scalenia regionalnego środowiska muzyków kościelnych, po drugie zaś – z potrzeby utrwalania postaw odpowiedniego zaangażowania w sprawy muzyki sakralnej oraz swoistego powołania do funkcji organisty, kantora, chórzysty, czy też śpiewaka w miejscu kultu. W każdej w edycji Dni uczestniczyło kilkudziesięciu pracujących w parafiach województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego organistów, kantorów, chórzystów oraz liderów parafialnych schol i zespołów muzycznych. Spotkania realizowano w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu (ul. Bożego Ciała). Każdy z Dni inicjowała msza święta, aby podkreślić w ten sposób nieodłączny związek idei święta z dniem patronalnym świętej Cecylii (3 w.), dziewicy i męczennicy chrześcijańskiej, patronki chórzystów, lutników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-muzycznych. Każdy z Dni składał się z koncertu organowego oraz krótkiej sesji wykładowej, przybliżającej temat z zakresu historii bądź teorii muzyki kościelnej.
Od 2008 r. (wraz z pierwszym Diecezjalnym Kongresem Muzyki Liturgicznej w Elblągu) organizator zaplanował realizację opisywanego spotkania co dwa lata, naprzemiennie z wymienionym Kongresem, jako formą bardziej uroczystą święta muzyki.

Edycje

Bibliografia

  1. Towarek, Piotr: Kongres Muzyki Liturgicznej i Dni Cecyliańskie / ks. Piotr Towarek Delegat Biskupa Elbląskiego Ds. Organistów i Muzyki Kościelnej //W: http://scholacantorumelbingensis.cba.pl (dostęp:czerwiec 2011)