Diecezjalny Kongres Muzyki Liturgicznej w Elblągu 2008

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Pierwsza edycja cyklicznego projekt o charakterze muzyczno-edukacyjnym pn. Diecezjalny Kongres Muzyki Liturgicznej w Elblągu, zrealizowany 22 listopada 2008 r. w Elblągu.

Organizator

Cele

Celem opisywanego zjazdu było pogłębienie duchowości liturgicznej, czyli świadomości o tym, czym jest prawdziwa muzyka liturgiczna, a także ustawiczna formacja oraz odpowiednia edukacja muzyczna osób zaangażowanych w pełnienie funkcji związanej z takim miejscem kultu, jakim jest kościół.

Opis

Hasłem wiodącym imprezy było „Zaśpiewajcie Panu pieśń nową”. W opisywanej edycji Kongresu W Kongresie uczestniczyło ponad 70 osób: kapłani, organiści, kantorzy ze Schola Cantorum Elbingensis, liderzy młodzieżowych zespołów muzycznych i chórów parafialnych. Spotkanie zrealizowano w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu oraz kościele pw. Bożego Ciała. Imprezę objął swym patronatem Biskup Elbląski ks. dr Jan Styrna.
Kongres zainicjowała msza święta w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego, której przewodniczył ks. bp Józef Wysocki – on również wygłosił okolicznościową homilię. Część druga imprezy odbyła się w gmachu kościoła Bożego Ciała, gdzie uczestnicy wysłuchali czterech wykładów w ramach sesji naukowej:

  • ks. Marka Karczewskiego (Elbląg-Olsztyn) pt. Nowa pieśń dla Pana w Biblii
  • ks. Władysława Nowaka (Olsztyn) pt. Liturgia jako pieśń nowa
  • ks. Zbigniewa Wita (Lublin) pt. Posługi muzyczne świeckich w liturgii pieśnią nową
  • ks. rzegorza Mocarskiego pt. Organowe opracowania dla warmińskiego śpiewnika diecezjalnego „Lobet den Herrn” z 1938 r. bpa Maksymiliana Kallera.

Zakończenie sesji stanowił koncert (wykonanie: Anna Miszkurka – skrzypce, Aleksandra Serocka – fortepian), podczas którego wykonano:

  • sonaty skrzypcowe F-dur i g-moll Georga Friedricha Haendla
  • Koncert a-moll Antonio Vivaldiego.

Bibliografia

  1. Towarek, Piotr: Kongres Muzyki Liturgicznej i Dni Cecyliańskie / ks. Piotr Towarek Delegat Biskupa Elbląskiego Ds. Organistów i Muzyki Kościelnej //W: http://scholacantorumelbingensis.cba.pl (dostęp:czerwiec 2011)