Dni Kultury Żydowskiej w Olsztynie 2008

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Program ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
Druga edycja wydarzenia Dni Kultury Żydowskiej zorganizowana 7-14 września 2008 roku w Olsztynie.

Opis

Cykl imprez zorganizowano pod hasłem HA’TIKVA, czyli NADZIEJA. Przedstawiono współczesną kulturę żydowską w wielu aspektach – odbyły się koncerty, warsztaty, wykłady, przegląd filmowy. Można było poznać historię Izraela, podstawy języka hebrajskiego, śpiewu, tańca i kuchni żydowskiej. Wykładowcami byli artyści oraz eksperci z Polski, Izraela, Niemiec. Spotkania odbywały się w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Bibliotece Planeta 11, Książnicy Polskiej, Pubie Alchemia, Bohema Jazz Clubie, Salonie Mendelsohna, olsztyńskiej szkole muzycznej. Patronat sprawowała Ambasada Izraela w Polsce, Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Wsparcia finansowego udzielił samorząd miasta Olsztyna, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku oraz Fundacja im. Roberta Boscha.

Organizatorzy

Współorganizatorzy i partnerzy:

Program

7 września 2008

  • Inauguracja II Dni Kultury Żydowskiej
  • Koncert Eliezera Mizrachi (Wrocław)

8 września 2008

  • Żydowska tradycja – wykład Iwony Brzeskiej (Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa)
  • Szalom Izrael – warsztaty plastyczne – prowadzenie Ewa Bażanowska

9 września 2008

  • HA’TIKVA – czyli dzieje Żydów – od diaspory po współczesne państwo Izrael – cykl edukacyjny dla szkół – prowadzenie Noemi Bażanowska
  • Anachnu Medabrim Iwrit – warsztaty języka hebrajskiego – prowadzenie Noemi Bażanowska
  • Stosunki izraelsko-palestyńskie – wykład dr. Marcina Szydzisz z Wrocławia
  • Współczesna poezja hebrajska – wykład dr. Krzysztofa Szatrawskiego

10 września 2008

  • HA’TIKVA – czyli dzieje Żydów – od diaspory po współczesne państwo Izrael – cykl edukacyjny dla szkół – prowadzenie Noemi Bażanowska
  • Anachnu Medabrim Iwrit – warsztaty języka hebrajskiego – prowadzenie Noemi Bażanowska
  • Szalom Izrael – warsztaty plastyczne – prowadzenie Ewa Bażanowska
  • Współczesne prądy w muzyce klezmerskiej – wykład dr. Krzysztofa Szatrawskiego
  • Medinat Izrael wierszem i prozą – wieczór literacki – prowadzenie Joanna Sznepf, Milena Blum

11 września 2008

  • HA’TIKVA – czyli dzieje Żydów – od diaspory po współczesne państwo Izrael – cykl edukacyjny dla szkół – prowadzenie Noemi Bażanowska
  • Un Mir Zajnen Ale Brider – warsztaty piosenki żydowskiej – prowadzenie Noemi Baranowska , Tomasz Marek
  • Spojrzenie z dwóch stron – polsko-niemiecka współpraca naukowa. Spotkanie z udziałem prof. Feliksa Tycha (Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa) oraz prof. Alfonsa Kenkmanna (Lipsk)

12 września 2008

  • Szabat Szalom – czyli powitać szabat śpiewem – wykład o szabacie połączony z nauką pieśni – prowadzenie Noemi Bażanowska i Tomasz Marek
  • Mój Izrael – wernisaż wystawy fotograficznej

13 września 2008

  • Frejlech Zol Zajn! – warsztaty tańca żydowskiego, prowadzenie Noemi Bażanowska
  • Am Izrael Chai – warsztaty piosenki hebrajskiej – prowadzenie Noemi Bażanowska i Tomasz Marek
  • Żydowskie motywy I – pokaz filmów o tematyce żydowskiej
  • Dziennik z getta warszawskiego – wykład i prezentacja oraz dyskusja z udziełem dr. Piotra Weinera (Kraków) i prof. Sławomira Buryły (Olsztyn)
  • Tehilim – koncert Aron Blum i jego goście

14 września 2008

  • Spacer śladami olsztyńskich Żydów – prowadzenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”
  • Kuchnia żydowska – warsztaty kulinarne – prowadzenie Szoszana Przybylska
  • Żydowskie Motywy II – pokaz filmów o tematyce żydowskiej
  • Kuchnia izraelska – warsztaty kulinarne – prowadzenie Janusz Sznepf
  • Zamer Atik – warsztaty tańca izraelskiego – prowadzenie Noemi Bażanowska
  • Shtetl Superstars Orchestra Reggae&HipHop vs. KlezmerFunk – koncert i zabawa taneczna przy Funky Jewish Sounds.

Bibliografia

 1. Ha’Tikva, czyli Nadzieja : Olsztyn 07-14.09.2008. – Il. // „Kulturka”. – Nr 34 (2008), s. 4.
 2. Szatrawski Krzysztof Dariusz: Przed Dniami Kultury Żydowskiej / K.D. Szatrawski. – Il. // „Kulturka”. – Nr 33 (2008), s. 8.