Dni Kultury Żydowskiej w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Wydarzenie kulturalne organizowane w Olsztynie od 2007 roku.

Opis

Pomysłodawcą organizacji Dni Kultury Żydowskiej była Ewa Bażanowska. Osobiste zainteresowania kulturą żydowską pomogły w opracowaniu programu imprez. Głównym organizatorem Dni Kultury Żydowskiej zostało Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Żydowskiej B’Jachad. Współorganizatorem Wspólnota Kulturowa Borussia. Pozyskano partnerów: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. Honorowy patronat nad cyklem wydarzeń sprawuje Ambasada Izraela w Polsce. Wsparcia finansowego udzielił Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku oraz samorząd miasta Olsztyna. Patronatem medialnym objęły: „Gazeta Wyborcza” oraz „Kultura”. Organizatorzy dbają o różnorodność imprez. Odbywają się spotkania, warsztaty taneczne i kulinarne, muzyczne i plastyczne, wykłady, koncerty, przegląd filmowy. Jedną z propozycji jest spacer śladami olsztyńskich Żydów. W Olsztynie gościli naukowcy z Żydowskiego Instytutu Historycznego, Instytutu Yad Vashem, aktorzy Teatru Żydowskiego w Warszawie. Spotkania odbywały się: w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Magazynie Solnym, Książnicy Polskiej, Państwowej Szkole Muzycznej, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Ośrodku Kultury, Bibliotece Multimedialnej Planeta 11, Kościele i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Café Gazeta oraz Pubie Alchemia i Bohema Jazz Club, Kawiarni „U Artystów”.

Cele

  • Przybliżenie kultury żydowskiej, ukazanie jej bogactwa
  • Pogłębienie wiedzy o religii, tradycji, literaturze, muzyce, nauce i sztuce
  • Poznanie współczesnego Izraela, nowoczesnego państwa o ogromnym dorobku naukowym

Edycje

Dotychczas odbyły się:

Bibliografia

  1. Bażanowska, Ewa: III Dni Kultury Żydowskiej / Ewa Bażanowska // VariArt. – 2009, nr 4, s. 20-21.
  2. Szatrawski, Krzysztof: Dni Kultury Żydowskiej / K. Szatrawski. – Il. // „Kulturka”. – Nr 21 (2007), s. 8-9.