Dni Kultury Żydowskiej w Olsztynie 2011

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Fot. ATK,
Źródło: [1]
Fot. ATK,
Źródło: [2]
Fot. ATK,
Źródło: [3]
Fot. ATK,
Źródło: [4]


Piąta edycja wydarzenia Dni Kultury Żydowskiej zorganizowana 15 – 18 września 2011 roku w Olsztynie.

Organizatorzy

Współorganizatorzy:

Partnerzy:

Opis

Imprezy piątej edycji Dni Kultury Żydowskiej zostały zorganizowane pod hasłem Dialog. W trakcie obchodów przedstawiona została historia Żydów, muzyka i sztuka żydowska. Organizatorzy poszukiwali wspólnego języka między różnymi wyznaniami i narodowościami, skupiając się na tym co łączy, a nie dzieli. Spotkania, koncerty, wykłady, warsztaty plastyczne i kulinarne odbywały się w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Kamienicy Naujacka Miejskiego Ośrodka Kultury, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Restauracji „U Artystów”, Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Pubie „Alchemia”, Kawoksięgarni Tajemnica Poliszynela. Imprezy objął honorowym patronatem honorowym Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Ambasada Izraela w Polsce oraz patronatem medialnym „Gazeta Wyborcza Olsztyn”, TVP Olsztyn. Wsparcia finansowego udzielił Urząd Miasta w Olsztynie, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Goethe-Institut, Fundacja im. Roberta Boscha oraz Ambasada Izraela w Polsce.
Imprezom towarzyszyły Dni Książki Żydowskiej w Kawoksięgarni Tajemnica Poliszynela w Olsztynie.

Program

15 września 2011 r.

 • oficjalna inauguracja V Dni Kultury Żydowskiej. Wykład inauguracyjny prof. Sławomira Buryły z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego "Tematy żydowskie raz jeszcze"
 • Otwarcie wystawy "Nasi Izraelczycy. Losy polskich Żydów w Izraelu"
 • "Oleartchik Style" - koncert Alona Olearczyka z zespołem w składzie: Alon Olearczyk (śpiew, gitara basowa), Elad Adar (fortepian), Asher Fedi (perkusja), Doron Mizrahi (gitara). Muzyk spotkał się z mieszkańcami Olsztyna, dzień wcześniej w kawoksięgarni „Tajemnica Poliszynela”.

16 września 2011 r.

 • warsztaty języka hebrajskiego dla młodzieży. Prowadzenie - Katarzyna Giża (Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu)
 • warsztaty wycinanki żydowskiej dla dzieci. Prowadzenie – Ewa Pohlke (B'Jachad)
 • Tora o sensie naszego życia i działania (studiowanie Tory). Prowadzenie - Anna Dodziuk (Stowarzyszenie "Drugie Pokolenie - Potomkowie Ocalałych z Holokaustu")
 • Dialog chrześcijańsko-żydowski w powojennej Polsce - wykład prof. Stanisława Krajewskiego (Uniwersytet Warszawski)
 • Izrael już nie frunie - spotkanie z dziennikarzem i publicystą Pawłem Smoleńskim. Prowadzenie - Ewa Romanowska (Borussia)
 • Dialog Izrael - Palestyna: pokaz filmu dokumentalnego "Inna droga do domu" (reż. Danae Elon, USA, Izrael 2004, 79 min.). Film nagrodzony podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy 2006

17 września 2011 r.

 • Seminarium dla nauczycieli "Polacy i Żydzi - historia i pamięć".
  • wprowadzenie do tematyki seminarium - Aleksander Suhak (Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztyn)
  • część I - Filozofia i metodyka nauczania o Holokauście. Maciej Zabierowski (Instytut Yad Vashem), Aleksander Suhak (Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Olsztyn)
  • Część II - Żydowskie cmentarze. Krzysztof Bielawski (Wirtualny Sztetl)
  • Część III - Dziedzictwo żydowskie w Polsce - działania edukacyjne. Perspektywy współpracy szkół z instytucjami ochrony dziedzictwa żydowskiego i NGO. Marcin Dziurdzik (Wirtualny Sztetl)
 • warsztaty plastyczne dla dzieci " Kalendarz żydowski" – Ewa Pohlke (B'Jachad)
 • Żydowski Obwód Autonomiczny w Rosji: trudna przeszłość, niepewna przyszłość - wykład Agaty Maksimowskiej (Uniwersytet Warszawski)
 • Spacer "Olsztyńskimi śladami Ericha Mendelsohna, architekta europejskiego modernizmu" - Jakub Rudnicki, Dawid Wierzbicki (Borussia)
 • wykład poświęcony postaci i twórczości architekta Ericha Mendelsohna - Kornelia Kurowska (Borussia)
 • "Odkrywałem ślad po śladzie utracony..." - o twórczości Juliana Stryjkowskiego. Spotkanie z dr. Krzysztofem D. Szatrawskim. Prowadzenie: prof. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • Dialog Izrael - Europa: pokaz filmów dokumentalnych "Obcy VI" (reż. Borys Lankosz, Polska 2007) i "Aszkenazyjczycy" (reż. Dalia Mevorach i Dani Dothan, Izrael 2006). Filmy nagrodzone podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy 2008 i 2006
 • Święta żydowskie: Wernisaż wystawy fotograficznej o życiu białoruskich Żydów - Halina Haurylovich, Maksim Kandratsenka (Mohylew)
 • koncert zespołu Chanajki Klezmer Band

18 września 2011 r.

 • Rosz Ha-Szana - żydowski Nowy Rok: tradycje i zwyczaje. Prowadzenie – Ewa Pohlke (B'Jachad)
 • warsztaty kuchni żydowskiej - potrawy na święto Rosz Ha-Szana. Janusz Sznepf.
 • współczesna muzyka izraelska - style, kierunki, zjawiska (wykład z muzyką). Prowadzenie - dr Krzysztof D. Szatrawski (B'Jachad)
 • Jidisz lebt - zajęcia warsztatowe o kulturze i języku jidysz:

- dla dorosłych: o podobieństwach i różnicach: jidysz a język niemiecki. Audycja radiowa w jidysz "Naje Chwalies". Prezentacja projektu "Jidisz lebt" - dla dzieci: warsztaty jidysz - zabawy plastyczne na podstawie wierszy Juliana Tuwima
Prowadzenie - Anna Rozenfeld, Dariusz Jażdżyk (Projekt "Jidisz lebt!")

Bibliografia

 1. Mazgal, Ewa: Milowe kamienie z żydowską kulturą : inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa / Ewa Mazgal // „Gazeta Olsztyńska”. – 20011, nr 209, s. 6.
 2. Romaszewski, Robert: Najważniejszy jest dialog / Robert Romaszewski // „Gazeta Wyborcza”. – 2011, nr 214, dod. „Olsztyn”, s. 5.