Dzień Cecyliański - 2006

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Pierwsza edycja corocznego projektu o charakterze religijno-muzycznym pn. Dni Cecyliańskie, zrealizowana 18 listopada 2006 r. w Elblągu.

Organizator

  • Schola Cantorum Elbingensis - Elbląska Szkoła Kantorów

Opis

Opisywany projekt, zrealizowany w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, adresowano do środowiska organistów pracujących m.in. w diecezji elbląskiej. Termin jego realizacji dorocznie związano z obchodami patronalnego święta św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej i organistów. W spotkaniu uczestniczyli organiści i organistki z parafii w Elblągu, Pomorskiej Wsi, Prabut, Sztumu, Nowego Stawu, Młynar, Pasłęka, Malborka, Iławy, Morąga, Stegny. W opisywanej edycji Cecyliady udział wzięli również zaproszeni duchowni: ks. Andrzej Lietz (Elbląg), ks. Marek Cieślak (Kąty Rybackie) oraz ks. Radosław Kluska (Malbork).
Imprezę zainicjowała uroczysta msza święta w katedrze elbląskiej, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. Jana Styrny, który wygłosił również okolicznościową homilię. Po zakończeniu liturgii odbył się koncert organowy ks. Grzegorza Mocarskiego pt. Bach medytujący, Bach kontemplujący, Bach modlący się. Drugą część imprezy stanowił dyptyk wykładowy:

  • wystąpienie ks. Piotra Towarka (Elbląg) pt. Śpiewy Proprium Missae po Soborze Watykańskim II
  • wystąpienie ks. Grzegorza Mocarskiego (Pieniężno) pt. Harmonizacja śpiewów liturgicznych – wzorce, estetyka, wykonanie.

Bibliografia

  • Towarek, Piotr: Kongres Muzyki Liturgicznej i Dni Cecyliańskie / ks. dr Piotr Towarek Delegat Biskupa Elbląskiego ds. organistów i muzyki kościelnej //W: http://scholacantorumelbingensis.cba.pl