Dzień Cecyliański - 2009

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Trzecia edycja corocznego projektu o charakterze religijno-muzycznym pn. Dni Cecyliańskie, zrealizowana 21 listopada 2009 r. w Elblągu.

Organizator

  • Schola Cantorum Elbingensis - Elbląska Szkoła Kantorów

Opis

Opisywany projekt, zrealizowany w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, adresowano do środowiska organistów pracujących m.in. w diecezji elbląskiej. Termin jego realizacji dorocznie związany jest z obchodami patronalnego święta św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej i organistów. W spotkaniu uczestniczyło około pięćdziesięciu organistek i organistów, kantorów, chórzystów, liderów parafialnych schol i zespołów muzycznych z parafii w Elblągu, Pomorskiej Wsi, Prabut, Sztumu, Pasłęka, Iławy i Stegny. W opisywanej edycji Cecyliady udział wziął również zaproszony ks. Andrzej Lietz, wykładowca muzyki kościelnej z Elbląga.
Imprezę zainicjowała uroczysta msza święta w katedrze elbląskiej, koncelebrowana pod przewodnictwem rektora elbląskiego seminarium ks. Grzegorza Puchalskiego, który wygłosił również okolicznościową homilię. Asystę liturgiczną przygotowali alumni seminarium, a za śpiew i akompaniament organowy odpowiedzialny był organista katedry św. Mikołaja, Janusz Borowski. Po zakończeniu liturgii odbył się koncert organowy ks. Grzegorza Mocarskiego. Kapłan wykonał:

  • Preludium i Fugę d-moll François Couperina
  • 1 część Symfonii f-moll – Allegro Charlesa-Marie Vidora
  • 2 część Koncertu gitarowego D-dur – Adagio Antonio Vivaldiego
  • Chorał G-dur Jana Sebastiana Bacha
  • 2 część Symfonii f-moll - Allegro cantabile Charlesa-Marie Vidora
  • Toccatę i Fugę d-moll Jana Sebastiana Bacha.

Drugą część imprezy stanowił wykład ks. Piotra Towarka (Elbląg) pt.: Pieśni religijne w Polsce – geneza, źródła i żywa tradycja.

Bibliografia

  • Towarek, Piotr: Kongres Muzyki Liturgicznej i Dni Cecyliańskie / ks. dr Piotr Towarek Delegat Biskupa Elbląskiego ds. organistów i muzyki kościelnej //W: http://scholacantorumelbingensis.cba.pl