Elektroniczne Pejzaże Muzyczne

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Uczestnicy I Elektronicznych Pejzaży Muzycznych
Fot. Jacek Kowalski
Źródło: www.andymian.pl

Impreza muzyczna, organizowana w Olsztynie corocznie od 2005 r.

Organizator

Opis

Celem wieloletniego projektu muzycznego była popularyzacja współczesnej muzyki elektronicznej, zarówno tej z nurtu tradycyjnego jak i alternatywnego. Wszystkimi edycjami festiwalu kierował Andrzej Mierzyński (pomysłodawca i inicjator festiwalu, również wykonawca muzyki elektronicznej). Imprezy odbywały się na dziedzińcu olsztyńskiego zamku, w Amfiteatrze im. Czesława Niemena, oraz w miejskiej scenerii. Na koncertach swoje utwory prezentowali zarówno muzycy z Olsztyna (Andrzej Mierzyński), jak i z innych miast Polski (m.in. Michał Bukowski, Adam Bórkowski, Piotr Lenart, Marcin Siwiec, Jarosław Degórski, Maciej Wierzchowski, Piotr Krupski, Adam Bownik, Marek Biliński, Maciej Braciszewski, Jakub Kmieć, Władysław Komendarek, Electronic Revival). W koncertach brały również udział zespoły parateatralne (Teatr Między Innymi, Grupa Teatralna „Zmysł”, Teatr Ognia "Exodus", Pracownia Tańca Współczesnego "Pryzmat").
Po zakończeniu koncertu zwyczajowo organizowano „część kuluarową”, czyli spotkania artystów z publicznością. Wstęp na imprezy był bezpłatny. Całość organizowano w ramach corocznej edycji Olsztyńskiego Lata Artystycznego.

Edycje