Elektroniczne Pejzaże Muzyczne 2007

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Marcin Siwiec
Źródło: www.andymian.pl
Elżbieta i Andrzej "Andymian Mierzyńscy" oraz grupa teatralna "Zmysł"
Źródło: www.andymian.pl
Jarosław Degórski
Źródło: www.andymian.pl

Trzecia edycja imprezy muzycznej o charakterze rozrywkowym, pn. Elektroniczne Pejzaże Muzyczne, zorganizowana na dziedzińcu olsztyńskiego zamku 14 lipca 2007 r.

Organizator

Przebieg

Impreza (o budowie modułowej) nie miała charakteru konkursowego, a jedynie oglądowy. Opisywaną edycją festiwalu – jak i wszystkimi poprzednimi – kierował Andrzej Mierzyński (również wykonawca muzyki elektronicznej). Koncert odbył się 14 lipca 2007 r. (sobota) na dziedzińcu olsztyńskiego zamku o godz. 21.00.

Uczestnicy


Wśród zaproszonych gości znaleźli się zarówno muzycy z Olsztyna jak i innych miast Polski. Jako pierwszy z muzyków wystąpił Marcin Siwiec z Lublina (pseudonim sceniczny „Amee Agaru”) prezentując utwory zgodne z konwencją muzyki elektronicznej – o treści nawiązującej do różnych stylów i gatunków (np. zainspirowanych klasyką rockową czy hip-hopem, house’m, slow motion oraz ambitne). Kolejny z wykonawców, Andrzej Mierzyński z Olsztyna (pseudonim sceniczny „Andymian”), zagrał dłuższe formalnie, trudne jednoznacznie do sklasyfikowania utwory muzyczne (o odniesieniach np. do muzyki ilustracyjnej oraz rocka progresywnego). Po nim wystąpili: Jarosław Degórski ze Szczecina (pseudonim sceniczny „Yarek”) oraz aktorzy Teatru Między Innymi z Olsztynka. Całość podsumowała wizualizacja live w wykonaniu grupy teatralnej „Zmysł” z Ostródy.
Wstęp na imprezę zwyczajowo był bezpłatny. Po zakończeniu koncertów nastąpiła część kuluarowa: spontaniczne spotkania artystów z publicznością. Całość zorganizowano w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego.

Bibliografia

  1. Mierzyńska, Elżbieta: Ludzie z niszy / Elzbieta Mierzyńska. – // „Posłaniec Warmiński”. - 2007, nr 15/16, s. 23.