Honorata Cybula

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Dyrygentka, pedagog muzyczny, animatorka ruchu chóralnego w Iławie.

Biografia

Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Olsztynie w klasie dyrygentury prof. Lechosława Ragana oraz Akademii Muzycznej im. J. Paderewskiego w Poznaniu (w klasie dyrygentury prof. Krystyny Domańskiej-Maćkowiak). Od 2000 r. jest pracownikiem Instytutu Muzyki UWM. Mieszka w Iławie.

Działalność artystyczna

Jest animatorem ruchu muzycznego i dyrygentem chóralnym oraz pedagogiem muzycznym. Po ukończeniu studiów prowadziła chór dziewczęcy „Skowronki” Pałacu Kultury w Poznaniu (w latach 1988-1991), w 2002 r. chór kameralny „Ad libitum” w Iławie. Od 1993 r. jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem iławskiego chóru mieszanego „Camerata” oraz od 1995 r. chóru „Canzonetta” Szkoły Muzycznej w Iławie. Wraz z prowadzonymi chórami oraz zespołami zaprzyjaźnionymi zdobyła wiele nagród na festiwalach i konkursach, nagrała 7 albumów muzycznych, koncertowała w Polsce oraz za granicą – w Anglii, Austrii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, na Litwie, Majorce, w Niemczech, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, Watykanie oraz we Włoszech.
Zasiadała w jury wielu konkursów chóralnych i wokalnych. Jest dyrektorem artystycznym dorocznych Iławskich Spotkań z Muzyką Chóralną (od 2001 r.). Od 2006 r. jest regionalnym koordynatorem Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chóralistyki Szkolnej „Śpiewająca Polska”.

Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej
  • Odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury polskiej”
  • Nagrody Starosty Powiatu Iławskiego i Burmistrza Miasta Iławy za działalność na rzecz rozwoju kultury regionu

Zobacz też