Ireneusz Stanisław Bruski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: archiwum ks. I. Bruskiego.
Ireneusz Stanisław Bruski (po lewej) z Andrzejem Cieślakiem i Januszem Jasińskim (po prawej) w Książnicy Polskiej w Olsztynie, 16 stycznia 2015 r.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

(1961- ) - ksiądz, prawnik, teolog, dziennikarz i redaktor, kapelan Domu Aktora w Skolimowie

Biografia

Urodził się 29 stycznia 1961 r. w Sztumie. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego dawn. Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie oraz Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie (prezbiterat: 16 czerwca 1986 r., Olsztyn). Ukończył studia teologiczne (Olsztyn, Kraków), prawnicze (Warszawa) i dziennikarskie (Toruń, Lille). Doktor nauk prawnych (Wydział Prawa UwB).

Z Olsztynem związany od 1980 r. W latach 1992-2003 pracował w Warmińskim Wydawnictwie Diecezjalnym, najpierw jako redaktor merytoryczny (objął to stanowisko po Swietłanie Krukowej), a następnie wicedyrektor. Odszedł na własną prośbę wraz z ks. Benedyktem Przerackim we wrześniu 2003 roku. Równocześnie był pracownikiem naukowym Instytutu Samorządu Terytorialnego WSP w Olsztynie, a następnie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W latach 2005-2010 kapelan Domu Aktora w Skolimowie. Od 15 marca 2007 r., po zwolnieniu ks. Jana Rosłana, redaktor naczelny dwutygodnika „Posłaniec Warmiński” do momentu likwidacji pisma (jako oddzielnego tytułu prasowego) przez metropolitę warmińskiego w 2010 r.

Od 1999 r. jest sędzią Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej. Pełni również funkcję dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Olsztynie oraz redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego SDP „Bez Wierszówki”. Korespondent KAI i Radia Watykańskiego. Od 2013 r. prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Działalność

Pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopism i redaktora serii wydawniczych:

Ponadto autor licznych publikacji książkowych i prasowych, głównie o tematyce teologicznej, historycznej, prawniczej i teatralnej. Publikował w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich, m. in. „Tygodniku Powszechnym”, „Niedzieli”, „Naszym Dzienniku”, „Bibliotece Kaznodziejskiej”, „Krajobrazach i Spojrzeniach”. W latach 2002-2005 na łamach „Gazety Warmii i Mazur” - olsztyńskiego dodatku „Gazety Wyborczej” publikował teksty w ramach stałego cyklu Darmo otrzymaliście…. Korespondent Radia Watykańskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Współzałożyciel warszawskiego Stowarzyszenia Wydawców Katolickich oraz Stowarzyszenia Warmińska Inicjatywa Kulturalna. Członek International Federation of Journalists (Brussels), Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Lublin), Union Apostolique du Clergé (Paris) i ZAiKS-u.

Nagrody i odznaczenia

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2017)
 • Medal Pro Patria (2016)
 • Certyfikat „Człowiek Wolności i Niepodległości” za udział i zaangażowanie w walkę o wolną Rzeczypospolitą Polską i budowanie demokratycznej Ojczyzny – 2016 (decyzja Kapituły Konwentu Seniorów Stow. „Pamięć Jastrzębska” z 3.05.2016)
 • Godność kanonika Kapituły w Lidzbarku Warmińskim (2012)
 • Tytuł „Honorowa Matura” III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie (2012)
 • Medal Gębika (2016)
 • Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2016)[1]
 • Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury (2016)[2]
 • Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018)
 • Nagroda im. Witolda Hulewicza za wskrzeszanie tradycji polskości na Warmii i Mazurach (2018)

Bibliografia

 1. Kto jest kim w województwie warmińsko-mazurskim. - Olsztyn : Agencja Promocji „Ga Ga Art”, 2001. - S. 28.
 2. Złote myśli Ludzi Wielkiego Umysłu, Talentu i Serca. Twórcy Wizerunku Polski. Księga 2004. - Warszawa, 2006. - S. 56-57.
 3. Słownik Dziennikarzy Warmii i Mazur - Olsztyn: SDP 2011.

Przypisy

 1. http://www.olsztyn24.com/news/28902-rozpocz-si-rok-kulturalny-20162017-na-warmii-i-mazurach.html
 2. http://www.olsztyn24.com/news/28902-rozpocz-si-rok-kulturalny-20162017-na-warmii-i-mazurach.html