Posłaniec Warmiński

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Po1.jpg
Po2.jpg
Po3.jpg

Warmińskie czasopismo katolickie o linii społeczno-kulturalnej ; dwutygodnik Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, wydawany w Olsztynie w l. 1982-2010.

Dewiza

„Bóg sam daje nam znak” [1]

Misja

 • ewangelizacja
 • katechizacja
 • rejestracja życia religijnego i społecznego Archidiecezji
 • głoszenie społecznej nauki Kościoła

Redaktor naczelny

Opis formalny

 • Średni nakład: 2,5-25 tys. egz.
 • Format: A4
 • Liczba stron: 68
 • ISSN 0209-3561

Historia

Idea publikacji warmińskiego czasopisma religijno-społeczno-kulturalnego powstał się po wyborze Karola Wojtyły na papieża (1972 r.). Początkowo dwutygodnik miał nosić tytuł „Bóg sam daje nam znak”. Starania o zezwolenie na wydawanie pisma o takim profilu trwały ok. 3 lat, gdyż ówczesny Główny Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk tyle czasu odwlekał wydanie oficjalnego pozwolenia. Pierwszy numer ukazał się z datą 10 października 1982 r. Pismo było drukowane w Bartoszycach - nacisk na taką odległość topograficzną stanowił formę utrudnienia ze strony władz. Poza tym, jako że „Posłaniec…” zaczął się ukazywać w stanie wojennym – w bardzo trudnym okresie dla Polski, pierwsze numery czasopisma opatrywano często białymi stronicami – ówczesny redaktor naczelny, ks. Przeracki, wskazywał w ten sposób ingerencję cenzury w treści periodyku. Pracę w tej redakcji znajdowali dziennikarze, którzy nie chcieli podporządkować się władzy i stracili pracę w stanie wojennym, m.in.: ks. Józef Tischner, Ernest Bryll, Wacław Radziwinowicz, Jan Turnau, abp Wojciech Ziemba i ks. prof. Czesław Bartnik. Do 1989 r. pismo miało charakter niejako opozycyjny. Wydawano je w nakładzie przekraczających 20 tys. egzemplarzy. Kolportażem zajmowały się parafie, w końcu obieg czasopisma przekraczał granice archidiecezji i sięgał na Powiśle, do Elbląga, Ełku i Torunia. Po 1989 r. nakład został zmniejszony (m.in. z powodu zmian administracyjnych w diecezji, czyli zmniejszenia jej wielkości na skutek powstania diecezji ełckiej, poza tym na polskim rynku wydawniczym pojawiło się w międzyczasie wielu innych czasopism o podobnym profilu), potem w powolny sposób nadal spadał. 30 grudnia 2009 r. decyzją abp. Wojciecha Ziemby pismo zostało zredukowane do 8-stronicowej wkładki w „Gościu Niedzielnym” [2] – stając się lokalnym dodatkiem, wydawanym przez Kurię Metropolitalną w Katowicach (która tym samym rozszerza swoją działalność na archidiecezję warmińską). Pismo miało zachować tytuł i logo. W ostatnim numerze „Posłańca…” zamieszczono dekret z 30 grudnia 2009 r. o rozwiązaniu dwutygodnika. Metropolita uzasadniał decyzję likwidacji pisma porozumieniem z Radą Kapłańską i Kolegium Księży Dziekanów – z przyczyn spadku czytelnictwa oraz wyczerpania się formuły dwutygodnika. Dekret ów został 14 lutego 2010 r. odczytany w kościołach archidiecezji podczas niedzielnych Mszy. Ostatnie wydanie niezależnego „Posłańca Warmińskiego” ukazało się z numeracją: 3-4/2009 (24 stycznia – 20 lutego 2009). Pierwszy numer „Gościa Niedzielnego” z „Posłańcem…” ukazał się 21 lutego 2010 r.

Tematyka

Periodyk publikował artykuły o tematyce religijnej, teologicznej, moralnej, edukacyjno-wychowawczej i rodzinnej, jak też teksty literackie i poświęcone historii Kościoła na Warmii, w Polsce oraz na świecie.

Kadry

Z czasopismem stale współpracowali: Daniela Lewicka, Janusz Jasiński, Erwin Kruk, Bohdan Kurowski, Maryna Okęcka-Bromkowa, Klemens Oleksik, Wacław Radziwinowicz, Jan Turnau, Wiesław Wojczulanis, s. Janina Bosko, Ernest Bryll, Joanna Cortes, Krystyna Gucewicz, Ewa Karaśkiewicz, Elżbieta Mierzyńska, prof. Maria Swianiewicz-Nagięć, Andrzej Taborski, Janina Zawadzka, Bożena Ulewicz, prof. Michał Wojciechowski, Ewa Ziętek, Nina Złakowska, a przede wszystkim księża z diecezji: abp Edmund Piszcz, bp prof. Julian Wojtkowski, bp Wojciech Ziemba, bp Jacek Jezierski, ks. Edward Michoń, ks. Wiesław Terez, ks. Jan Pietrzyk, ks. Władysław Nowak, ks. Edward Wiszowaty, ks. Ludwik Nadolski (cenzor kościelny) oraz księża spoza diecezji: prof. Czesław St. Bartnik, prof. Józef Tischner.

Pracownicy zatrudnieni na stałe

pracownicy administracyjni, dziennikarze i redaktorzy

 • Wanda Budryk (główna księgowa)
 • Maria Fafińska
 • Sławomir Fafiński
 • Marek Gardzielewski (redaktor techniczny)
 • Mieczysław Gierasimowicz (kierowca)
 • Ryszard Kułakowski (sekretarz redakcji)
 • Halina Kurowska
 • Józef Lubieniecki (radca prawny)
 • Piotr Piaseczyński
 • Wacław Radziwinowicz (sekretarz redakcji)
 • Adam J. Socha
 • Barbara Wojczulanis (korektorka)
 • Zenon Złakowski.

W ostatnich latach na łamach „Posłańca…” ukazywał się cykl tekstów pisanych w gwarze warmińskiej (Warnijskie poziostki) autorstwa Edwarda Cyfusa oraz cykl fotograficzny (Spod warmińskiego nieba) autorstwa Jerzego Walugi. Dzięki ks. Bruskiemu pismo stało się pięknie edytorsko, o wysokim poziomie merytorycznym – pismem, obejmującym zasięg metropolii warmińskiej, a w prenumeracie indywidualnej trafiające do różnych zakątków kraju i za granicę.

Bibliografia

 1. Wańkowska-Sobiesiak, Joanna: Koniec pewnej historii / Joanna Wańkowska-Sobiesiak // „Posłaniec Warmiński”. - 2010, nr 3/4, s. 68.
 2. Ziemba, Wojciech: Słowo Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego w sprawie Dwutygodnika Katolickiego „Posłaniec Warmiński” / Wojciech Ziemba // „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne”. - Nr 105, (2010), s. 36-37.

Przypisy

 1. motto z logo pisma (winiety obok tytułu)
 2. czasopismo katolickie, wydawane w Katowicach