Janusz Wierzyński

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Z archiwum WBP w Olsztynie
Pomnik Wolności Ojczyzny z 2003 r. na Placu Solidarności w Olsztynie. Projekt Janusza Wierzyńskiego.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

(1947-2023) – olsztyński artysta malarz, rysownik, organizator życia artystycznego, komisarz plenerów, wykładowca

Biografia

Urodził się 1 kwietnia 1947 r. w Olsztynie. Tam uczył się w Szkole Podstawowej nr 1, a następnie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza, wtedy też uczęszczał do Wojewódzkiego Domu Kultury na zajęcia plastyczne pod kierunkiem Eugeniusza Kochanowskiego.

W 1973 r. ukończył Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi (Wydział Malarstwa i Tkaniny), jednocześnie jako student prowadził miejscową galerię sztuki Stowarzyszenia „PAX” (miejsce pierwszej indywidualnej wystawy).

"Wierzyński na studiach zetknął się z łódzką awangardą tworzoną w czasach jego nauki w Łodzi przez uczniów Strzemińskiego. Pierwsze obrazy Wierzyńskiego powstawały pod wpływem tego otoczenia, są bardzo dobre. Muzeum Warmii i Mazur ma w swoich zbiorach sześć jego płócien" - kierownik Działu Sztuki Współczesnej w Muzeum Warmii i Mazur Grażyna Prusińska dla PAP.

Po ukończeniu studiów artysta wrócił do Olsztyna i zaczął aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta. W latach 1976-1983 (do czasu zawieszenia działalności olsztyńskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków) zajmował stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych.

W 1989 r. został dyrektorem olsztyńskiego Domu Środowisk Twórczych, jednocześnie na początku lat 90-tych zaczął przewodniczyć Warmińsko-Mazurskiemu Stowarzyszeniu Artystów Plastyków. Był głównym inicjatorem i organizatorem Wystawy z okazji 50-lecia olsztyńskiego środowiska twórczego, jak również licznych aukcji charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Zrealizował wiele plenerów artystycznych.

Zmarł 19 stycznia 2023 r. [1]

Twórczość

Spod jego pędzla wyszło około 400 prac. Malarstwo Wierzyńskiego określa się jako opozycyjne wobec malarstwa postmodernistycznego. Jego sposób obrazowania jest konkretny, czytelny dla każdego widza, bez ukrytej symboliki, za to wymowny niezwykłym światłem, kolorem i nastrojem. Autor zaprojektował również olsztyński Pomnik Wolności Ojczyzny (plac Solidarności w Olsztynie).
Artysta wielokrotnie brał udział w poszczególnych edycjach warmińsko-mazurskich plenerów, np. Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Grunwald” (m.in. w edycjach w latach 1983, czy 1988) oraz Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarski „Garbno” (np. w latach 1979 czy 1981).

Wystawy

Był autorem ponad 70 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, m.in. w Toruniu, Rzeszowie, Warszawie, Szczytnie, w Rosji, na Węgrzech, w Austrii, Niemczech, na Ukrainie.

Nagrody i odznaczenia

  • Zasłużony Działacz Kultury
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Order Odrodzenia Polski

Galeria zdjęć

Bibliografia

  1. Koziełło-Poklewska, Krystyna: Janusz Wierzyński : jestem malarzem wrażeniowym / Krystyna Koziełło-Poklewska // „Gazeta Olsztyńska”. - 1997, nr 80, s. 16.
  2. Starkiewicz, Alicja: „Baran”, który lubi lilie / Alicja Starkiewicz // „Nowe Życie Olsztyna”. - 2005, nr 11, s. 11.
  3. Wierzyński, Janusz: 60-latek z hrabiną / Janusz Wierzyński ; rozm. Elżbieta Mierzyńska // „Gazeta Olsztyńska”. - 2006, nr 221, s. 10.

Przypisy

Zobacz też