Klub Literacki Związku Młodzieży Socjalistycznej w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Klub zrzeszający młodych twórców, działający w latach 1963-1970 w Olsztynie.

Historia

Klub rozpoczął działalność 7 kwietnia 1963 roku. Inicjatorem powstania klubu był Edward Zbigniew Martuszewski. Klub istniał do grudnia 1970 roku. W tym czasie skupił 76 młodych twórców[1].
W skład pierwszego Zarządu Klubu weszli:

Funkcję przewodniczącego Klubu pełnili następnie:

Cele

 • „wytworzenie wokół członków Klubu atmosfery pracy twórczej”
 • „wprowadzenie nowych form współżycia intelektualnego i towarzyskiego w młodym środowisku literackim Warmii i Mazur”
 • „upowszechnianie młodej poezji i prozy wśród szerokich mas społeczeństwa naszego regionu”[4]

Działalność

Wyznaczone cele Klub starał się osiągnąć przez różnorodne formy działalności:

 • sympozja literackie na temat własnej twórczości oraz współczesnej literatury polskiej i obcej
 • wieczory klubowe – spotkania autorskie młodych twórców ze społeczeństwem miast i wsi
 • współpracę z innymi środowiskami literackimi
 • publikację utworów na łamach prasy lokalnej i wydawanie własnego biuletynu[5]

W ramach Klubu odbyło się ponad dwadzieścia seminariów literackich, poświęconych m.in. twórczości Rilkego, Majakowskiego, młodej literatury Warmii i Mazur, prozie Haliny Kurowskiej, twórczości Erwina Kruka, Stefana Połoma, twórczość pisarzy radzieckich. Organizowano liczne spotkania autorskie (w Olsztynie oraz innych miejscowościach województwa), podczas których prezentowano i omawiano twórczość członków Klubu. W okresie działalności Klubu ukazało się piętnaście numerów pisma „Przemiany”. Organizowano również konkursy literackie.
Klub nawiązał współpracę z Grupą Młodych Pisarzy przy Oddziale Warszawskich ZLP, Kołem Młodych z Wybrzeża oraz Klubem Literacko-Plastycznym z Torunia.
Wydawano utwory autorów, m.in: Dwulwice Bogdana Chorążuka, wiersze Jerzego Lewandowskiego, opowiadania Józefa Mickiewicza Miary i wagi (jako numery czasopisma „Przemiany”), poezje Henryka Jakubca Kształty cienia, powieść Erwina Kruka Drogami o świcie, powieść Bohdana Dzitki Granice pamięci (wydane przez „Pojezierze”).

Bibliografia

 1. Chłosta-Zielonka, Joanna: Kształtowanie form życia młodoliterackiego w Olsztynie na przestrzeni dziesięcioleci (1957-2004) / Joanna Chłosta-Zielonka // „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”. – Nr. 1 (2005), s. 151-161.
 2. Markiewicz, Józef: Kronika / Józef Markiewicz // „Przemiany”. – 1963, nr 1, s. 34-36 ; 1964, nr 1, s. 55-56 ; nr 2/3, s. 39-40 ;
 3. Kronika // „Przemiany”. – 1964, nr 4/5, s. 34-35 ; 1967, nr 1, s. 42-47 ; nr 2, s. 42-46 ; nr 3, s. 67-70.
 4. Zielińska, Marzena: Klub Literacki ZMS / Marzena Zielińska // „Warmia i Mazury”. – 1963, nr 12, s. 20.
 5. (tur): W klubie literackim ZMS // „Głos Olsztyński”. – 1966, nr 302, s. 3.

Przypisy

 1. Za: Chłosta-Zielonka Joanna, Kształtowanie form życia młodoliterackiego w Olsztynie na przestrzeni dziesięcioleci (1957-2004), „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, Nr 1 (2005), s. 152.
 2. Za: Mickiewicz Józef, Kronika, „Przemiany” 1963, [nr 1], s. 36.
 3. Za: Chłosta-Zielonka Joanna, dz. cyt., s. 152.
 4. Cyt. za: Mickiewicz Józef, dz. cyt., s. 34.
 5. Za: Tamże.