Klub Plastyka Amatora w Ostródzie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Członkowie Klubu podczas I Zjazdu w 1969 r.
Źródło: 40-lecie Klubu..., oprac. Maria Skowrońska et al., Ostróda, KPA, 2008.
Folder jubileuszowy Klubu.

Klub skupiający plastyków amatorów, działający w Ostródzie od 1968 r.

Historia

Klub powstał w dniu 28 listopada 1968 r. i został zawiązany przy okazji dużej wystawy prac amatorskich, zorganizowanej w owym czasie w Miejskim Domu Kultury w Ostródzie. Powodzenie wystawy zachęciło jej organizatorów do powołania Klubu. W styczniu 1969 r. odbył się l Walny Zjazd, na którym wybrano władze Klubu. Pierwszym prezesem został Zdzisław Danowski a jego zastępcą Edmund Kajetanek. W skład zarządu weszli również Adam Feczko (sekretarz), Tadeusz Drabik (skarbnik) i Zbigniew Kraszyński. Do członków założycieli należeli także Marian Ciunelis, Henryk Sadowski, Józef Kirkis, Wincenty Grublewski, Wiesława Banach, Bronisława Świerzewska, Iza Nojek i Romuald Bogdański. Obecnie Klub liczy około 30 stałych członków. Jednak od momentu jego powstania współpracowało z nim ponad 80 osób.

Władze

Od 1968 r. Klubem Kierowali:

Działalność

Jednym z podstawowych zadań Klubu jest krzewienie zamiłowania do sztuk plastycznych, organizowanie wystaw i szkolenie młodzieży uzdolnionej plastycznie. Formą oddziaływania na młodzież było organizowanie systematycznych szkoleń. Pierwszym instruktorem klubu był Adam Feczko. Pod jego wpływem wielu młodych plastyków zdecydowało się na dalszą artystyczną edukację. Członkowie Klubu uczestniczyli w wielu wystawach w kraju i poza jego granicami. Zdobywali nagrody i wyróżnienia. Tylko w pierwszym dziesięcioleciu swej działalności Klub zorganizował 34 własne wystawy, a jego członkowie wzięli udział w 36 wystawach i przeglądach przygotowanych przez innych organizatorów. W dniu dzisiejszym liczba zorganizowanych wystaw przekracza 160 i w ostatnich latach znalazły się wśród nich m.in.:

W tym czasie odbyło się też ponad 50 indywidualnych prezentacji w różnych miastach Polski, a także za granicą, m.in. w Kaliningradzie (1971), w Lipsku i Berlinie (1976, Adam Feczko). Członkowie klubu uczestniczyli też w licznych plenerach, np. w Bezledach, Przerzeczynie Zdroju, a nawet w Luksemburgu, a także Międzynarodowych Warsztatach Rzeźbiarsko-Malarskich organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie. W ostatnich latach brali udział m.in. w:

Multimedia


Film udostępniony w ramach projektu Regionalna Kronika Filmowa

Bibliografia

  1. 35-lecie Klubu Plastyka Amatora Ostróda 1968-2003 / oprac. red. Maria Skowrońska, Agnieszka Anna Szaciłowska, Sylwia Tyszkiewicz]. - Ostróda : Ostgraf, 2003.
  2. 40-lecie Klubu Plastyka Amatora Ostróda 1968-2008 / oprac. red. Maria Skowrońska, Alicja Pisarska, Sylwia Tyszkiewicz. - Ostróda : KPA STiMSzP, 2008.

Zobacz też

  1. Tadeusz Peter, Jubileusz Klubu Plastyka, (Ostróda, dnia 2008-12-09), materiał zamieszczony na stronie internetowej

Portalu Informacyjno-Gospodarczego Gazeta Autorów