Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury w Olsztynie 1977

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Kongresowe wydanie „Informatora Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego »Pojezierze« w Olsztynie”
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Kongres poświęcony społecznemu ruchowi kulturalnemu, który odbył się w dniach 2-3 czerwca 1977 r.

Organizatorzy

Cele

 • zamanifestowanie zgodności celów i zadań polityki kulturalnej partii i państwa oraz społecznych aspiracji, potrzeb i praktycznych dążeń w sferze kultury
 • ugruntowanie w świadomości społecznej przeświadczenia, że społeczny ruch kulturalny jest aktywnym uczestnikiem procesu tworzenia i wzbogacania dóbr narodowej kultury
 • prezentacja dorobku regionalnych towarzystw kultury, bilans ich dorobku i stworzenie programu działalności na lata następne[1]

Przebieg

Kongres odbył się w dniach 2-3 czerwca 1977 r. w Olsztynie i trzech innych miejscowościach regionu. Wybór miejsca uzasadniony był tradycjami olsztyńskiego regionalnego ruchu społecznego. Obrady Kongresu obejmowały posiedzenia plenarne oraz posiedzenia w czterech sekcjach, z których trzy obradowały poza Olsztynem: sekcja działalności w aglomeracjach miejsko-przemysłowych w Dobrym Mieście, sekcja działalności w środowiskach miejsko-gminnych w Bęsi, sekcja prawno-administracyjna w Sorkwitach. Sekcja naukowo-historyczna obradowała w Olsztynie. W Kongresie wzięło udział 204 przedstawicieli 541 towarzystw regionalnych oraz zaproszeni goście.
Wystąpienia i referaty programowe zaprezentowali m.in.:

 • Józef Tejchma
 • Włodzimierz Wnuka
 • Bronisław Gołębiowski
 • Jerzy Kossak
 • Bohdan Kurowski (o olsztyńskich doświadczeniach ruchu społecznego w sferze kultury)
 • Leon Kłonica
 • Lucjan Motyka

Tematyka wystąpień i dyskusji:

 • ruch społeczny w kulturze w świetle teoretycznych założeń kultury socjalistycznej
 • tradycje ruchu społeczno-kulturalnego i regionalizmu kulturalnego w Polsce do 1945 r.
 • rola regionalnych towarzystw kultury w socjalistycznych przemianach Polski Ludowej w latach 1945-1977, w szczególności w:
  • kształtowaniu kultury polskiej
  • przebiegu procesów integracyjnych oraz awansie kulturalnych na Ziemiach Odzyskanych
  • upowszechnianiu sztuki
  • inicjowaniu i tworzeniu trwałych faktów kulturalnych
  • ochronie zabytków i środowiska
 • dorobek wydawniczy regionalnych towarzystw kultury
 • działalność regionalnych towarzystw kultury w środowiskach wiejskich
 • współpraca regionalnych towarzystw kultury z instytucjami artystycznymi, placówkami kultury i środowiskami twórczymi
 • regionalne towarzystwa kultury w świetle publikacji prasowych
 • zadania regionalnego czasopiśmiennictwa społeczno-kulturalnego[2]

Wynikiem obrad była uchwała Kongresu, która postulowała m.in. zwoływanie kolejnych kongresów co cztery lata. Podczas kongresu zaakceptowano również program Rady Regionalnych Towarzystw Kultury działającej od 1975 r. przy Ministrze Kultury i Sztuki.
Podczas kongresu Władysław Gębik otrzymał podziękowanie za 50-letnią działalność na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Limanowskiej. Wręczono również Złote Odznaki za opiekę nad zabytkami, które otrzymali:

Wydarzenia towarzyszące:

Publikacje

 • Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury : [Olsztyn, 2-3 czerwca 1977 r.] : dokumenty i materiały. – Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania

Kultury, 1979.

 • Serwis prasowy : Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Olsztyn 2-3 czerwca 1977. – Olsztyn : Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1977.
 • „Informator Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego »Pojezierze« w Olsztynie”. – 1977, czerwiec.

Bibliografia

 1. (bd): Założenia kongresu / (bd) // „Informator Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego »Pojezierze« w Olsztynie”. – 1977, czerwiec, s. 5.
 2. B.D.: Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury zakończył obrady : twórczość i uczestnictwo / B.D. // „Gazeta Olsztyńska”. – 1997, nr 126, s. 1, 2.
 3. Dzitko, Bohdan: Ogólnopolski wymiar regionalizmu / Bohdan Dzitko // „Literatura”. – 1977, nr 25, s. 9.
 4. E.K.: Towarzystwa kultury – szkołą patriotyzmu / E.K. // „Gazeta Olsztyńska”. – 1977, nr 125, s. 1, 2.
 5. js: Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury w Olsztynie / js // „Gazeta Olsztyńska”. – 1977, nr 124, s. 1, 2.

Przypisy

 1. Za: (bd), Założenia kongresu, „Informator Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego »Pojezierze« w Olsztynie” 1977, czerwiec, s. 5.
 2. Za: Tamże.