Małgorzata Szostakowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Masza.jpg

(1931- ) - historyk, nauczycielka, badacz dziejów Warmii i Mazur oraz Prus Wschodnich w XIX i XX w.

Biografia

Urodziła się 10 lutego 1931 r. w Starogardzie Gdańskim. W 1966 r. ukończyła historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1976 r. uzyskała stopień doktora, a w 1990 r. doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych. Od 2002 r. jest na emeryturze.

Działalność

W latach 1949-1971 pracowała jako nauczycielka w różnych szkołach na terenie województwa olsztyńskiego. W latach 1966-1971 pełniła też funkcję kierownika Sekcji Historii w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. W latach 1970-1999 pracowała w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Olsztynie, a następnie w Wyższej Szkole Pedagogicznej, gdzie zajmowała stanowisko wykładowcy, adiunkta i kierownika Zakładu Dydaktyki Historii, a w latach 1992-1999 profesora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Po utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w latach 1999-2001 była profesorem tej uczelni. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Publikacje

Jest autorką ok. 40 publikacji, m.in.:

  • Emilia Sukertowa-Biedrawina 1887-J970. Zarys biograficzny (1970)
  • Konsulaty polskie w Prusach Wschodnich w latach 1920-1939 (1990)
  • Stanisław Srokowski 1872-1950. Polityk, dyplomata, geograf (1999)
  • Prasa codzienna Prus Wschodnich od XVII do połowy XX wieku (2007)

Nagrody i odznaczenia

  • Złoty Krzyż Zasługi (1973)
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1988)
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1993)

Przypisy


Bibliografia

  1. Lewandowska, Izabela: Profesorowie Małgorzata Szostakowska i Tadeusz Filipkowski : zarys sylwetek naukowych / Izabela Lewandowska // „Echa Przeszłości”. - T. 6 (2005), s. 351-355.
  2. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al.]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. – S. 91.