Małgorzata Szymańska-Jasińska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Bibliotekarze akademiccy, pod red. Danuty Koniecznej, Olsztyn, UWM, 2010, [3] s. tabl.

(1956- ) – bibliotekarka, tłumaczka, dyrektorka Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Biografia

Urodziła się 1 maja 1956 r. Ukończyła studia magisterskie z zakresu historii na Uniwersytecie Warszawskim. W 2003 r. zdała egzamin na kustosza dyplomowanego.

Działalność

W 1988 r. została zatrudniona w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. W placówce tej pracowała do 1999 r., a następnie przeszła do Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W nowej bibliotece, od 2005 r. pracowała na stanowisku kierownika Sekcji Czytelni Humanistycznej, a następnie kierownika Oddziału Informacji Naukowej i Czytelń Humanistycznych. W 2007 r. objęła stanowisko kierownika Oddziału Zbiorów Specjalnych, szczególnie angażując się w uzupełnienie i konserwację zbiorów, a także w powstanie i rozwój Biblioteki Cyfrowej UWM (2009 r.), W styczniu 2010 r. objęła stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

Publikacje

Jest autorką ponad 50 publikacji, w tym wielu przekładów i tłumaczeń z języka niemieckiego, są wśród nich m.in.:

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 29-30.