Marcin Wawruk

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1963- ) – chórmistrz, dyrygent, aranżer, producent płytowy, wykładowca akademicki

Biografia

Urodził się 1 listopada 1963 r. w Białymstoku. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie w klasie dyrygowania Lechosława Ragana (dyplom w 1987 r.) oraz Akademii Muzycznej w Gdańsku (1991 r.). Ukończył również Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie (1992) oraz Podyplomowe Studium Emisji Głosu (1994). Brał udział w licznych seminariach dyrygenckich, m.in. w kursie mistrzowskim prof. Erica Ericsona (1996). W 1994 r. zrealizował przewód artystyczny I st., w 2002 II st. Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wykładowca w Instytucie Muzyki. Stały współpracownik Podyplomowego Studium Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Prezes Olsztyńskiego Towarzystwa Śpiewaczego, członek Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

Działalność artystyczna

Specjalizuje się w prowadzeniu kameralnych zespołów chóralnych i w zespołowej emisji głosu, rozwija organiczną metodę budowania techniki wokalnej opartą na psychofizjologicznej metodzie śpiewu prof. Jadwigi Galeskiej-Tritt. Jest założycielem i dyrygentem zespołów Lelum Polelum oraz ProForma.
Prowadzi warsztaty wokalne i piosenkarskie, m.in. dla uczestników telewizyjnego programu „Fabryka Gwiazd”. Zasiada w jury ogólnopolskich konkursów oraz festiwali chóralnych. Jest autorem licznych opracowań chóralnych á cappella, kilku tuzinów piosenek opublikowanych na płytach CD oraz współautorem popularnego zbioru utworów dla dzieci Skrzypiące nutki. Brał udział w nagraniu wielu płyt jako producent, autor, aranżer, dyrygent i wykonawca. Jest również twórcą muzyki użytkowej – stworzył sygnały muzyczne Radia Olsztyn i innych stacji radiowych i telewizyjnych, muzyki towarzyszącej spektaklom teatralnym, serialom tv i formom krótkometrażowym. Współpracował z wieloma gwiazdami polskiej estrady m.in. z Marylą Rodowicz, Anną Marią Jopek, Urszulą Dudziak, Krzesimirem Dębskim, Leszkiem Możdżerem, Markiem Bałatą, Krzysztofem Krawczykiem, a dzięki przebojom Norbiego został laureatem nagrody polskiego przemysłu muzycznego Fryderyk'97.

Nagrody i odznaczenia

  • Honorowa Odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2006)
  • Nagroda Prezydenta Olsztyna (2007)

Multimedia

Bibliografia

  1. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / red. Maria Fafińska [et al.]. – Wyd. drugie. – Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2009. – S. 210.
  2. Szatrawski, Krzysztof Dariusz: Twórczość kompozytorska na Warmii i Mazurach po roku 1989 / Krzysztof D. Szatrawski // W: Kompozytorzy w kulturze XX-wiecznej Warmi / pod red. Krzysztofa D. Szatrawskiego. – Barczewo : Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, 2009. – S. 11-25.

Zobacz też