Masovia

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Numer jubileuszowy pisma.

Rocznik wydawany w Giżycku od 1997 r. przez Archiwum Mazurskie oraz Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen.

Historia

Pismo nawiązuje do tradycji „Mitteilungen der Literarischen Gesellschaft Masovia”, pierwszego pisma naukowego poświęconego Mazurom, które wydawane było w Giżycku w latach 1895-1928. Wydawcą pisma jest Archiwum Mazurskie w Giżycku oraz Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen, dla których pismo to jest uwieńczeniem działań zmierzających do stworzenia środowiska naukowego w Giżycku i grona badaczy z nim współpracującego.

Redakcja

Pismo redagują Grzegorz Białuński, Jan Sekta oraz Wojciech R. Chodakowski, przy współpracy naukowców z ośrodków: białostockiego (Uniwersytet Białostocki), olsztyńskiego (Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) i toruńskiego (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika), jak również zajmujących się ściśle zawężoną tematyką regionalną badaczy z Pisza czy Węgorzewa. Warta podkreślenia jest także współpraca z Uniwersytetem w Bielefeld.

Tematyka

Podstawowe cele, jakie przyświecały pomysłodawcom „Masovii” to przede wszystkim:

  • prezentacja najnowszych osiągnięć badawczych zajmujących się dziejami Mazurów, ze szczególnym uwzględnieniem historii Giżycka i okolic:
  • dokumentowanie stanu badań nad określonymi problemami
  • publikacja materiałów źródłowych stanowiących świadectwo dziejów ziemi mazurskiej

Na treść pisma składają się następujące działy: „Przeszłość”, „Teraźniejszość”, „Źródła”, „Idee”. Znalazło się także miejsce dla „Recenzji i omówień” oraz, począwszy od tomu drugiego, „Artykułów recenzyjnych i polemik”. Dział „Przeszłość” poświęcony został wyłącznie tematyce historycznej, bogatej tradycji ziemi mazurskiej. Zamieszczane w nim teksty charakteryzuje pełen zakres chronologiczny – od starożytności,aż do czasów współczesnych oraz duże zróżnicowanie tematyczne. W dziale „Teraźniejszość” znajdują się teksty z zakresu socjologii, a także o tematyce historyczno-społecznej. W dziale „Źródła” przede wszystkim publikowane są materiały będące owocem badań archeologicznych prowadzonych na omawianym terenie. Głównym zadaniem działu „Idee” jest natomiast prezentacja poglądów, propozycji, dyskusji, omówień oraz historii regionów o podobnych dziejach. „Recenzje i omówienia stanowią przegląd bieżących publikacji naukowych dotyczących dziejów ziemi mazurskiej, nie wyłączając zarówno inicjatyw lokalnych, jak i wydawnictw zagranicznych. Wszystkie artykuły naukowe zamieszczane w giżyckim roczniku wieńczy streszczenie w języku niemieckim. Każdy numer pisma zamyka „Kronika i komunikaty”,gdzie można znaleźć omówienia najważniejszych wydarzeń naukowych i kulturalnych regionu oraz doniesienia o najnowszych badaniach i osiągnięciach naukowych.

Bibliografia

Sztąberska, Małgorzata: Masovia. Pismo poświęcone dziejom Mazur / Małgorzata Sztąberska // „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. – 2003, nr 3, s. 383-385.

Zobacz też